Składka zdrowotna w Polskim Ładzie a utrata prawa do zasiłku chorobowego. Potrzebne są zmiany

Piotr Juszczyk

Poprzez pryzmat Polskiego Ładu składka zdrowotna stała się tematem numer jeden. Przedsiębiorcy zaczynają się zastanawiać, jak będzie funkcjonował ich biznes w przyszłym roku – jak będą płacone ich składki. Składka zdrowotna może negatywnie wpłynąć na ich ciągłość podlegania pod ubezpieczenie chorobowe.

Według ustawy Polskiego Ładu przedsiębiorca ma obowiązek wysłać rozliczenie do ZUS do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, choć obecnie prawo daje mu możliwość wystawiania zaległych faktur jeszcze do 15 dnia miesiąca, a same zaliczki na podatek płacone są do 20 dnia każdego miesiąca. Rozliczenie to będzie służyło za podstawę obliczenia wymiaru składki zdrowotnej za kolejny miesiąc.

Co się jednak stanie, gdy przedsiębiorca nagle przypomni sobie o kosztach i przychodach, które nie zostały uwzględnione i w związku z powyższym będzie musiał dokonać korekty? W świetle obecnych przepisów może nawet stracić prawo do ubezpieczenia chorobowego.

ZUS nie wypomni nam nadpłaty. Niedopłata może już słono kosztować

Jeżeli chodzi o uwzględnienie dodatkowych kosztów, to tutaj nastąpi zmniejszenie dochodu, więc jeśli zapłacimy wyższą składkę zdrowotną nic złego się nie stanie.

Jednak w przypadku, gdy wystawimy fakturę przychodową, o której zapomnieliśmy, powstanie niedopłata w ZUSie. Niedopłata taka powoduje, że przedsiębiorca może zostać wykreślony ze składki chorobowej. Czyli w przypadku absencji (choroby) w przyszłości, ZUS może odmówić mu zasiłku chorobowego.

Wyliczanie składki a wpływ na ciągłość ubezpieczenia

Na razie brak jest jednoznacznych wytycznych jak przeliczana będzie składka zdrowotna. Czy na bieżąco  z miesiąca na miesiąc, a być może nie będzie ona wpływała na pozostałe ubezpieczenia i będzie wyrównywana. Musimy jeszcze na nie poczekać.

Na pewno jednak jest to element budzący duże wątpliwości, ale też mający wielkie znaczeni dla przedsiębiorców w przyszłości. Należy wyjaśnić niezwłocznie czy składki zdrowotne korygowane ze względu na zmianę naszego dochodu będą wpływały na ciągłość ubezpieczenia chorobowego

Czy Polski Ład zniesie preferencyjny ZUS?

Jednocześnie należy wskazać, że Polski Ład nie niesie żadnych zmian w przypadku przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z preferencji w opłacaniu składek ZUS (Ulga na start, Mały ZUS, ZUS+). Również oni jednak będą zmuszeni płacić składkę zdrowotną od wysokości osiąganych dochodów lub minimalnego wynagrodzenia