Ile pracodawcę kosztują składki pracownika zatrudnionego za minimalną krajową?

Aneta Socha-Jaworska

Całkowity koszt, a netto przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę? Jak to wyliczyć? Na co zwrócić uwagę? Jakie dane mają znaczenie? Po dokładne wyjaśnienia zapraszamy do wpisu.

Składki ZUS – sposób finansowania

Sposób opłacania składek ZUS przedstawiłam w poprzednim wpisie. Dokładne informacje można znaleźć w poniższej tabelce.

Rodzaj ubezpieczeniaSposób finansowania składki i stopa %
pracodawcapracownik
emerytalne9,76%9,76%
rentowe6,50%1,50%
wypadkowe1,67*
chorobowe2,45%
zdrowotne9%
FP2,45%
FGŚP0,10%

* wysokość składki wypadkowej jest z przedziału od 0,40% do 8,12%

Kwota zmniejszająca podatek

Jeśli pracownik złożyć pracodawcy PIT-2, to co miesiąc pracodawca wyliczając zaliczkę na podatek dochodowy odlicza 46,33 zł. Kwota 46,33 to 1/12 z 556,02 zł. W przeciwnym wypadku, przy wyliczaniu zaliczki nie odlicza się żadnej kwoty.

Całkowity koszt, a netto przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Koszty uzyskania przychodu

Obecnie koszty pracownicze wynoszą 111,25 lub 139,06. Są plany, aby były one wyższe. Dokładne informacje można znaleźć w tabelce.

Rodzaj kosztówKoszty uzyskania przychodu
miesięczneroczne
standardowe z jednego stosunku pracy111,251335
standardowe z więcej niż jednego stosunku pracy111,252002,05
podwyższone z jednego stosunku pracy139,061668,72
standardowe z więcej niż jednego stosunku pracy139,062502,56

Całkowity koszt, a netto przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Całkowity koszt pracodawcy

Wynagrodzenie brutto pracownika nie jest całkowitym kosztem pracodawcy. Do wynagrodzenia brutto należy też doliczyć składki ZUS płatne po stronie pracodawcy.

W przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2019 r. dla pracownika pełnoetatowego wynosi 2250 zł wyliczenie całkowitego kosztu wygląda następująco:

  • 20,48% *2250 = 460,80
  • 460,80 + 2250 = 2710,80

Kwota netto dla pracownika

Minimalne wynagrodzenie za pracę – 2250 zł
Koszty uzyskania przychodu
Kwota zmniejszająca podatek111,25139,06
01587,781592,78
46,331633,781638,78

Sposób wyliczenia kwoty netto

Teraz warto zadać sobie pytanie, skąd te kwoty. Sposób wyliczania przedstawię na przykładzie, gdzie KUP = 111,25 i KZP = 46,33.

  • (9,76%+1,5%+2,45%) * 2250 = 13,71% * 2250 = 308,48 → składki społeczne finansowane przez pracownika
  • 2250 – 308,48 = 1941,52 → podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
  • 1941,52*9% = 174,74 → składka zdrowotna podlegająca wpłacie do ZUS
  • 1941,52*7,75% = 150,47 → składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku
  • 2250 – 308,48 – 111,25 = 1830,27
  • 1830*18% – 46,33 – 150,47 = 132,60
  • 133 → zaliczka na podatek podlegająca wpłacie do US
  • 2250 – 308,48 – 174,74 – 133 = 1633,78