Minimalne kwoty wynagrodzeń w 2019 r.


15 października 2018 3 min. czytania

Znamy już minimalne kwoty wynagrodzeń w 2019 r. Oczywiście chodzi tutaj o minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalną stawkę godzinową. Małe przypomnienie i dane na przyszły rok przedstawiamy we wpisie.

Minimalne kwoty wynagrodzeń w 2019 r.

Zgodnie z opublikowanym dnia 19.09.2018 r. w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywać:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł,
 • minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł.

Przypomnę, że w 2018 roku kwoty te są nieco niższe, bo wynoszą 2100 zł oraz 13,70 zł.

Do kogo ma zastosowanie minimalne wynagrodzenie za pracę?

Przynajmniej minimalne wynagrodzenia za pracę trzeba zapewnić pracownikom, czyli osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownik zarabiał więcej.
Co do minimum to zmiana jest z mocy prawa, zatem nie ma potrzeby ani konieczności sporządzania aneksu do umowy lub też nowej umowy.
Pojawia się też pytanie, co z wynagrodzeniem za grudzień płatnym z przesunięciem do 10 dnia. kolejnego miesiąca. Odpowiedź przedstawię w oparciu o poniższy przykład.
Przykład 1 – Firma X wypłaca pracownikom wynagrodzenie z przesunięciem do 10. dnia kolejnego miesiąca. Jednym z pracowników jest Pan Karol, który otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę. Pracownik zastanawia się, czy wynagrodzenie wypłacane w styczniu 2019 r. za grudzień 2018 będzie wynosiło 2100 brutto, czy 2250 zł brutto.
Wynagrodzenie wypłacone do 10. stycznia jest za miesiąc grudzień, w którym płaca minimalna wynosiła 2100 zł. Zatem Pan Karol otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2100 zł brutto.
Minimalne kwoty wynagrodzeń w 2019 r.

Czy da się wyliczyć minimalną stawkę godzinową?

Minimalne wynagrodzenie za pracę musi być ustalone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, natomiast stawkę godzinową można wyliczyć. Kwota to została też podawana w rozporządzeniu z minimalną płacą pracowników, natomiast powstała z wyliczenia:
wyliczenie
gdzie,

 • 2100 to kwota obecnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • 2250 to kwota minimalnego wynagrodzenia na rok kolejny,
 • 13,70 to minimalna stawka godzinowa ustalona na rok obecny,
 • 14,70 to kwota po zaokrągleniu się do pełnych dziesiątek groszy.

Kiedy trzeba zapewnić minimalną stawkę godzinową?

Minimalną stawkę godzinową należy stosować w odniesieniu do

 • osób fizycznych wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, niezatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami,

albo

 • osób fizycznych niewykonująca działalności gospodarczej – przyjmujące zlecenia lub świadczących usługi na podstawie umów zlecenie, na rzecz przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Mamy też szereg wykluczeń co do stosowania minimalnej stawki godzinowej, z którymi można zapoznać się w odrębnym wpisie.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu