Co należy płacić za pracownika? Jakie należności wylicza i opłaca pracodawca w imieniu pracownika? Jakie są terminy na uregulowanie tych płatności? Po wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

  • Pracownikowi w sposób regularny i prawidłowy należy wypłacać wynagrodzenie.
  • W imieniu pracownika należy regulować składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.

Termin wypłaty wynagrodzenia

Pracownikowi z pewnością trzeba wypłacać wynagrodzenie. Należy robić to terminowo i we właściwej wysokości. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Pracodawca wypłaty wynagrodzenia musi dokonywać przynajmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.

Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. Ponadto pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.

Wynagrodzenie wypłaca się w formie pieniężnej na rachunek płatniczy pracownika, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Wynagrodzenie to płatność dla pracownika, natomiast za, albo raczej w imieniu pracownika należy regulować składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.

Składki ZUS płatne za pracownika

Składki ZUS za pracownika są płacone razem ze składkami pracodawcy w terminie do 15. dnia kolejnego miesiąca w postaci e-składki. Sposób finansowania składek pracownika zamieszczam poniżej.

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania składki i stopa %
pracodawca pracownik
emerytalne 9,76% 9,76%
rentowe 6,50 % 1,50%
wypadkowe 1,67*
chorobowe 2,45%
zdrowotne 9%
FP 2,45%
FGŚP 0,10%

* wysokość składki wypadkowej jest z przedziału od 0,40% do 8,12%

Co należy płacić za pracownika

Zaliczki na podatek pracownika

Zaliczkę PIT-4 za pracownika należy opłacić do 20. dnia kolejnego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty wynagrodzenia na rzecz pracownika. Należność należy wpłacić na rachunek US właściwego dla pracodawcy.

Sposób wyliczenia zaliczki na podatek pracownika przedstawiłam tutaj. Przy mniejszych kwotach wynagrodzeń warto zapoznać się z tym wpisem.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Co należy płacić za pracownika?

Wynagrodzenie pracownikowi można wypłacać dwa razy w miesiącu.

Prawidłowo ! Błędnie

Przedsiębiorca zatrudniający pracownika opłaca składki do 15. dnia kolejnego miesiąca.

Prawidłowo ! Błędnie

Zaliczkę na podatek dochodowy pracownika opłaca pracodawca w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu wypłaty.

Prawidłowo ! Błędnie

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu