Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonywania obowiązków związanych z rozliczeniem podatków. W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorca zmienia miejsce zamieszkania. Jak określić właściwość Urzędu Skarbowego.

  • Właściwość Urzędu Skarbowego określa się na ostatni dzień okresu rozlcizeniowego

Właściwość Urzędu Skarbowego

Co do ogólnej zasady wyrażonej w ustawie Ordynacja podatkowa, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według

  • miejsca zamieszkania,
  • adresu siedziby podatnika, płatnika inkasenta lub strony w postępowaniu podatkowym;

Dodatkowo ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 45 ust. 1b precyzuje, że właściwość urzędu skarbowego należy określać według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium.

Właściwość Urzędu Skarbowego

Zmiana miejsca zamieszkania w trakcie miesiąca

Przedsiębiorca może mieć wątpliwości co do właściwości urzędu skarbowego w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Co jeżeli przedsiębiorca rozlicza podatek VAT miesięcznie lub kwartalnie a zmiana miejsca zamieszkania następuje w trakcie miesiąca? Co do ustalenia właściwości urzędu skarbowego, zawsze znaczenie będzie mieć ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca zmienia miejsce zamieszkania 10 maja a następnie przygotowuje deklaracje VAT oraz strukturę JPK za miesiąc kwiecień, wówczas powinien przesłać je do „starego” urzędu skarbowego.

Natomiast w przypadku gdy, z ostatnim dniem maja lub kwartału II  przedsiębiorca dokonał zmiany miejsca zamieszkania, wówczas zgodnie z zasadą ogólną wypełniając obowiązku związane z VAT, powinien wybrać „nowy” urząd skarbowy. W praktyce do starego urzędu skarbowego warto przesłać informację o zmianie właściwości urzędu skarbowego.

Warto pamiętać, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, przedsiębiorca powinien zaktualizować dane dla celów PIT, VAT oraz ZUS

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Właściwość Urzędu Skarbowego

Właściwość Urzędu Skarbowego należy ustalać według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy?

Prawidłowo ! Błędnie

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, właściwość ustala się na dzień przesłania deklaracji skarbowych?

Prawidłowo ! Błędnie

Zmieniając miejsce zamieszkania przedsiębiorca nie ma obowiązku aktualizowania danych?

Prawidłowo ! Błędnie

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku od towarów i usług. Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz specyficznymi rozliczeniami VAT.