Czy pielęgniarka musi mieć kasę fiskalną?Jakie formy rozliczania się z urzędem skarbowym dostępne są dla pielęgniarek?

Każdy przedsiębiorca, również pielęgniarka na początku swojej działalności staje przed wyborem formy opodatkowania podatkiem dochodowym. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej do wyboru są aż cztery możliwe formy ale czy z każdej można skorzystać? Więcej informacji na ten tamat przeczytacie w poniższym artykule.

Działalność bez rejestracji

Osoba fizyczna, u której wartość przychodu w każdym miesiącu nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia określonego na dany rok podatkowy może prowadzić działalność bez rejestracji.

Działalność bez rejestracji – garść informacji na ten temat

Możliwe formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Pielęgniarka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może skorzystać z czterech dostępnych form opodatkowania podatkiem dochodowym, a mianowicie: zasad ogólnych, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Zasady ogólne

Decydując się na wybór tej formy opodatkowania podatnik opłaca podatek od wysokości dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty). W tym przypadku podatek wynosi 18% lub 32% dla nadwyżki przekraczającej kwotę dochodu 85 528 zł.

Zasady ogólne – podstawowa forma opodatkowania

Podatek liniowy

W przypadku podatku liniowego stawka podatku wynosi 19%. Podatek liczony jest tutaj również od wysokości dochodu, podobnie jak ma to miejsce na zasadach ogólnych. Z tej formy opodatkowania można skorzystać, jeśli nie świadczy się w danym roku podatkowym usług na rzecz byłego pracodawcy. Rozliczenie podatkiem liniowym staje się opłacalne dla przedsiębiorcy, u którego wartość dochodu przekracza kwotę 100 000 zł.

Podatek liniowy – kiedy warto przejść?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Pielęgniarka planująca założyć działalność gospodarczą może rozliczać swoje przychody również na ryczałcie ale pod warunkiem, że wykonuje ona wolny zawód (stawka ryczałtu wynosi wówczas 20%). Oznacza to, że usługi, które świadczy pielęgniarka muszą być wykonywane na rzecz pacjentów w prywatnym gabinecie. W momencie, gdy będzie ona wykonywać usługi np. w szpitalu to nie jest możliwe wówczas rozliczanie się na zasadzie ryczałtu.

Kiedy ryczałt się opłaca?

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opodatkowania podatkiem dochodowym. Może z niej skorzystać również osoba świadcząca usługi pielęgniarskie ale pod warunkiem, że są one wykonywane w ramach wolnego zawodu (np. świadczenie usług w prywatnym gabinecie). Wysokość podatku podlegającego wpłacie określana jest indywidualnie przez naczelnika urzędu skarbowego, a jej wielkość nie może przekroczyć kwoty podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów stawka podatku dla pielęgniarki wykonującej wolny zawód wynosi 1,60 zł za każdą godzinę.

Karta podatkowa – prawa i obowiązki

pielegniarka

Rozliczenie VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty; pielęgniarki i położnej; medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz psychologa.

Jeśli zatem usługi świadczące przez pielęgniarkę służą profilaktyce i mają na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia to podatnik może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT bez względu na limit osiąganego przychodu.

Pielęgniarka a rozliczenie przychodu na kasie fiskalnej

Kasa fiskalna dla pielęgniarek świadczących usługi na rzecz osób fizycznych nie jest obowiązkowa, pod warunkiem że nie zostanie przekroczony limit zwolnienia z kasy fiskalnej w kwocie 20 000 zł. Limit ten obliczany jest proporcjonalnie, jeżeli więc przedsiębiorca rozpoczyna działalność w połowie roku, to limit ten dla niego wynosi 10 000 zł. W momencie przekroczenia limitu, podatnik ma 2 miesiące czasu, od momentu przekroczenia limitu na zakup kasy fiskalnej i rozpoczęcie ewidencji sprzedaży przy jej użyciu.

Rozliczenie ZUS i ulga na start

Przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej może skorzystać teraz z preferencji, jaką jest ulga na start. Z ulgi tej można skorzystać, jeśli:

  • podejmuje się działalność po raz pierwszy,
  • podejmuje się działalność ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie wykonuje się działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ulga na start jest dobrowolna, to znaczy, że podatnik może z niej skorzystać lub nie. Polega ona na tym, że przez pierwsze 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności podatnik opłaca tylko składkę zdrowotną.

Po tym okresie przedsiębiorca może skorzystać z kolejnej preferencji jaką jest mały ZUS. Podatnik opłaca wówczas składki ZUS od obniżonej podstawy, która wynosi 30% wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Preferencja ta możliwa jest przez pierwsze 24 miesiące, które liczymy od momentu założenia firmy lub skorzystania z ulgi na start.

Ulga na start – najważniejsze informacje

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.