Zmiany w Polskim Ładzie. Poznaj szczegóły ustawy przyjętej przez sejm

Piotr Juszczyk

1 października sejm przyjął ustawę podatkową o tzw. nowym Polskim Ładzie. Trafi ona teraz do senatu. Jakie zmiany zaszły w stosunku do projektu, który został ogłoszony w lipcu?

Przede wszystkim ulga dla klasy średniej zostanie wprowadzona również dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie skali podatkowej. Dotychczas z tej ulgi mogli skorzystać wyłącznie podatnicy zatrudnieni na umowę o pracę – dotyczyło to tylko pracowników. Po zmianach ulga obejmie również jednoosobowe działalności gospodarcze

Zerowy PIT dla nowych grup w Polskim Ładzie

Wprowadzono także zerowy PIT dla seniorów, podobnie jak dotyczy to dzisiaj młodych do 26. roku życia. Emeryci, którzy nie zdecydują się przejść na emeryturę (przypomnijmy, że obecnie wiek ten określono na 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn) i pozostaną dalej aktywni na rynku pracy, nie zapłacą podatku do dochodu w wysokości 85 520 zł. 

Ustawodawca przewidział również zerowy PIT dla powracających z zagranicy. Oznacza to, że przez 4 lata po powrocie do Polski nie zapłacą oni podatku dochodowego, jeśli ich dochody nie przekroczą 85 520 zł

Zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r.

Jeśli chodzi o zmiany w najmie i amortyzacji nieruchomości – brak możliwości rozliczania się w skali podatkowej i robienia odpisów amortyzacyjnych – ich wprowadzenie przesunięto na 1 stycznia 2023 r. 

To samo przesunięcie w czasie dotyczy wprowadzenia przepisów o wypłatach tzw. ukrytych dywidend. Obecnie prezesi spółek, którzy wypłacają sobie dywidendy w inny sposób np. poprzez fakturowanie wynajmu nieruchomości lub świadczenia usług na rzecz spółki, generując ukryte dywidendy, nie będą już mogli ich zaliczać do kosztów od 2023 r. 

https://www.youtube.com/watch?v=jZtytCFEo9U

Rodzice samotnie wychowujący dzieci stracą na zmianach

Wśród istotnych zmian jakie zaszły w przegłosowanej ustawie jest także likwidacja preferencyjnego rozliczania się samotnych rodziców i zastąpienie tej preferencji dodatkową ulgą w wysokości 1500 zł.

Likwidacja wspólnego rozliczenia samotnych rodziców spowoduje, że zamiast możliwości uzyskania wyższej części kwoty nieopodatkowanej w kwocie 60 tys. zł (czyli 2 x 30 tys. zł) rodzic dalej będzie miał indywidualną kwotę wolną od podatku oraz dodatkową ulgę 1500 zł.  W mojej ocenie jest to niekorzystna zmiana, gdyż rodzice, którzy przykładowo otrzymują 5000 zł dochodu miesięcznie i wychowują samotnie jedno dziecko, stracą na tej zmianie około 3000 zł pomimo przyznania ulgi.