Polski Ład uderza również w spółki i wspólników. Zostaną oskładkowani


30 lipca 2021 2 min. czytania

Niespodziewanie w stosunku do zmian zapowiadanych w maju br. pojawiły się również nowe propozycje. Wcześniej nie wspominano bowiem o tym, by także członkowie zarządów spółek i fundacji płacili składkę zdrowotną. Taki zapis ukazał się jednak w projekcie ustawy z 26 lipca 2021 r. 

Projekt ustawy, który wprowadza Polski Ład niesie ze sobą szereg zmian w podatkach dochodowych i daninach publiczno-prawnych, jakie będę musieli ponosić przedsiębiorcy. Wcześniej zapowiadana już składka zdrowotna, której nie będzie już można odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy, wzbudza najwięcej kontrowersji. Zmienia się również wiele dla spółek i ich wspólników.

Składka zdrowotna dla członków zarządu spółek

Jeśli chodzi o składkę zdrowotną dla członków zarządów spółek (np. dla prezesa) będzie ona wynosić 7% od wynagrodzenia członka zarządu. Płacona będzie niezależnie od tego, czy prezes spółki ma odrębne obezpieczenie lub też korzysta z ubezpieczenia przy swoim współmałżonku. Ustawa wprowadza konieczność opłacania przez niego składki zdrowotnej, co przełoży się również na wzrosty pensji prezesów spółek, aby zrekompensować dodatkowy koszt w postaci składki dla NFZ. To bardzo duże zaskoczenie, które wprowadza projekt ustawy nowego Polskiego Ładu. 

Składka dla innych członków zarządu i wspólników

Ustawa przewiduje również, że po zmianach od 2022 r. wynagrodzenie innych członków zarządu na podstawie uchwały będzie wiązało się z koniecznością opłacenia 9% składki zdrowotnej. Podstawą będzie kwota wynagrodzenia z tytułu powołania do zarządu.

Przypomnijmy, że obecnie wypłata wynagrodzenia na podstawie takiej uchwały, na mocy której członek zarządu otrzymuje wynagrodzenie, nie jest samodzielnym tytułem do ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że nie pobiera się składek ZUS, jeśli wynagrodzenie wypłacane jest wyłącznie na podstawie uchwały wspólników. Po zmianie w nowym Polskim Ładzie od tak powołanych członków zarządy na mocy uchwały z tytułu wynagrodzenia będą pobierane składki zdrowotne, bez możliwości odliczenia. 

W związku z powyższym, jeżeli spółki będą chciały wypłacać wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie, to zmuszone zostaną przeznaczyć na te cele większe pieniądze, co wiąże się również z większymi obciążeniami dla spółki. 

Wynagrodzenie członków zarządu w 2021 r.

Przypomnijmy, że obecnie członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie bez zawierania ze spółką umowy o pracę lub umowy zlecenia. I właśnie podstawa wypłaty wynagrodzenia może być dla nich wyłącznie uchwała zgromadzenia wspólników o powołaniu osoby do zarządu. Jak wcześniej wspomniałem taka uchwała na mocy Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. będzie powodowała konieczność oskładkowania dla NFZ.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu