Nowelizacja Kodeksu Pracy. Od stycznia 2023 zwiększony urlop opiekuńczy

Nowelizacja Kodeksu Pracy ma wejść w życie z początkiem stycznia 2023. Na jej skutek w przepisach pojawi się nowy urlop opiekuńczy oraz urlop z powodu działania siły wyższej.

Urlop opiekuńczy w znowelizowanym Kodeksie pracy

Urlop ten będzie przysługiwał pracownikowi w wymiarze 5 dni w roku. Uzasadnieniem dla jego zastosowania są problemy medyczne najbliższego członka rodziny, które uniemożliwiają wykonywanie obowiązków zawodowych. Wykorzystać go mogą osoby, które podejmują opiekę nad chorym dzieckiem, rodzicem bądź małżonkiem lub osobą zamieszkującą w jednym gospodarstwie domowym.

Aby otrzymać urlop opiekuńczy należy złożyć wniosek maksymalnie trzy dni przed jego rozpoczęciem. Urlop ten ma charakter bezpłatny, a okres przebywania na nim nie wlicza się do stażu pracy

Urlop opiekuńczy niezgodny z unijnymi przepisami

Wprowadzenie nowego wymiaru urlopu opiekuńczego wynika z konieczności dostosowania do unijnych przepisów. Ale fakt, iż w Polsce urlop ten będzie bezpłatny nie jest już zgodny z unijną dyrektywą. Według prawa wspólnotowego okres ten powinien być płatny przynajmniej w pięćdziesięciu procentach.

Specjaliści prawa pracy nie mają zatem wątpliwości, że pracownicy będą go wykorzystywać w ostateczności. Będzie on stosowany w sytuacjach skrajnych po wykorzystaniu pozostającego w mocy 14-dniowego zwolnienia na opiekę nad chorym członkiem rodziny.

Urlop z powodu działania siły wyższej

W nowych przepisach pojawi się także urlop przyznawany z racji działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych lub spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

W przypadku tego urlopu pracownikowi przysługują 2 dni lub 16 godzin wolnego. Na czas tego urlopu pracownikowi przysługuje połowa jego standardowego wynagrodzenia.

Nowelizacja przepisów prawa pracy wprowadza także szereg innych zmian w urlopach rodzicielskich, o których więcej możesz przeczytać tutaj.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu