Przygotowywane jest rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza dodatkowy zasiłek opiekuńczy na 21 dni, od 9 listopada do 29 listopada. Rozporządzenie wejdzie w życie 9 listopada.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8. W przypadku dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności do lat 16, z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do lat 18, a z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do lat 24.

Aby skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego spełniony musi być jeden z poniższych warunków:

  • zamknięcie żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu koronawirusa
  • żłobek, przedszkole, klub dziecięcy lub inna placówka pobytu dziennego nie może zapewnić opieki lub czasowo ogranicza funkcjonowanie placówki z powodu koronawirusa
  • wymienione placówki wprowadziły ograniczenia w godzinach otwarcia

Zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka jest w stanie zapewnić opiekę dziecku, np. kiedy jest bezrobotny lub korzysta z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Jeśli jesteśmy pracownikami, wystarczy złożyć oświadczenie u swojego pracodawcy. Oświadczenie pełni rolę wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Pobierz oświadczenie dla pracodawcy.

Jeśli prowadzimy swoją działalność gospodarczą, oświadczenie składamy bezpośrednio w ZUS. Możemy to zrobić online za pośrednictwem portal PUE ZUS na wniosku ZAS-58. Instrukcja złożenia wniosku dla prowadzących działalność.

Mąż i ojciec dwójki dzieci. W inFakcie odpowiadam za komunikację i produkcję treści wideo. Prywatnie współprowadzę rozrywkowy program Lekko Stronniczy.