Limity podatkowe w 2023 roku będą wyższe. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Piotr Juszczyk

Limity podatkowe na rok 2023 będą wyższe już w roku obecnym. Oznacza to, że więcej przedsiębiorców będzie mogło korzystać ze statusu małego podatnika, rozliczenia kwartalnego VAT czy uniknąć przejścia na pełną księgowość. Ile wyniosą limity podatkowe w 2023 roku? 

Od czego zależą limity podatkowe?

Limity podatkowe w polskim prawie określane są w walucie euro. Aby sprawdzić, czy dany podatnik mieści się w ustalonym limicie, należy podane kwoty w euro przeliczyć na złotówki po kursie Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego października. A zatem limity podatkowe dla różnych aspektów prowadzenia działalności w roku 2023 będą przelicza się po kursie euro z dnia 3 października 2022 roku. 3 października bieżącego roku euro było warte 4,8272 zł. W 2021 roku 1 października kurs euro był niższy i wynosił 4,5941 zł. Oznacza to wzrost limitów podatkowych na rok przyszły.

Limity podatkowe dla ryczałtu

Jedną z form opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej jest ryczałt ewidencjonowany. Jednak nie każdy może korzystać z tej formy opodatkowania, gdyż obowiązuje dla niej limit przychodów z roku poprzedniego.

Podatnicy, którzy będą chcieli nadal korzystać z ryczałtu w 2023 roku, nie mogą przekroczyć kwoty przychodu w wysokości 2 milionów euro. W przeliczeniu na kurs z pierwszego dnia roboczego października 2022 roku, limit ten wyniesie 9.654.400 zł. 

Dodatkowo, podatnicy rozliczający się ryczałtem mogą opłacać podatek w okresach kwartalnych. Jednak aby skorzystać z rozliczenia kwartalnego roczny przychód przedsiębiorstwa nie może przekraczać 250 tysięcy euro. W związku z tym przedsiębiorca będzie mógł płacić podatki kwartalnie, jeśli w 2022 roku jego przychód nie przekroczy 965 440 zł.

box-icon

Ważne

Limit przychodowy dla ryczałtu nie obowiązuje nowych przedsiębiorców. Jest on ważny tylko dla przedsiębiorców kontynuujących działalność. Ponadto w spółkach cywilnych i jawnych do limitu dla ryczałtu wlicza się przychód wszystkich wspólników.

Limit dla kwartalnego podatku VAT

Przedsiębiorca może opłacać podatek VAT kwartalnie tylko jeśli posiada status małego podatnika. Status małego podatnika zależy od limitu przychodów z poprzedniego roku i obecnie wynosi 1,2 mln euro. W konsekwencji podatnicy, u których przychód w 2022 roku nie przekroczy 5.793.000 zł mogą płacić w 2023 VAT kwartalnie. Co istotne z kwartalnego opłacania można skorzystać dopiero po 12 miesiącach od dnia rejestracji do VAT.

Podany limit może się jednak zmienić. Obecnie trwają prace nad projektem zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (tak zwany SLIM VAT3). Nowelizacja przepisów przewiduje podniesienie limitu dla kwartalnego VAT do 2 mln euro. Jeśli limit zostanie podniesiony, to wartość maksymalnego przychodu dla kwartalnego opłacania podatku VAT w 2023 roku wyniesie 9.654.000 zł.

Limity podatkowe dla małego podatnika

Limit dla małego podatnika zarówno w PIT jak i CIT wynosi 2 mln euro. Aby móc stosować przepisy odnoszące się do małego podatnika w 2023 roku, przychód przedsiębiorstwa w 2022 roku nie może przekroczyć kwoty 9.654.000 zł.

Ponadto status małego podatnika w podatku dochodowym umożliwia jednorazową amortyzację środków trwałych. Jednak spełnienie limitu przychodowego dla małego podatnika nie oznacza, że można dokonać jednorazowej amortyzacji każdego środka trwałego. Zasada ta dotyczy tylko tych środków trwałych, które w klasyfikacji środków trwałych znalazły się w grupach 3-6 i 8. Przykładowo, nie dotyczy to samochodów osobowych. Drugim warunkiem korzystania z amortyzacji jest stosowanie się do limitu wartości środka trwałego, który wynosi 50.000 euro. Na skutek zmian w kursie euro, w przeliczeniu na złotówki limit ten wynosi 241.000 zł.

Limity dla 9% stawki CIT

Stosowania preferencyjnej stawki CIT 9% uzależnione jest od tego, czy spółka zastosuje się do dwóch  limitów.

  1. Przychody brutto z roku poprzedniego nie mogą przekraczać 2 mln euro,
  2. Przychody netto w roku podatkowym nie mogą przekraczać 2 mln euro.

W 2023 roku z 9-procentowej stawki CIT skorzystają firmy, których przychód brutto w 2022 roku nie przekroczy 9.654.000 zł. Limit przychodów netto natomiast przeliczany jest po kursie z pierwszego dnia roboczego roku. A więc drugą wartość limitu na 2023 rok będzie znana dopiero 2 stycznia 2023.

Limity podatkowe dla pełnej księgowości 

Podatnicy korzystający z uproszczonej księgowości muszą przejść na księgowość pełną, kiedy ich przychody przekroczą rocznie 2 mln euro. Przepis ten dotyczy zarówno osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, wspólników spółek cywilnych, jak i spółek jawnych i partnerskich. Jeśli przychód firmy w 2022 roku nie przekroczy kwoty 9.654.000 zł, to w przyszłym roku przedsiębiorca nadal może prowadzić księgowość uproszczoną.