Czy w ramach jednej działalności mogę stosować różne stawki ryczałtu?

Założenie działalności gospodarczej wymaga wyboru jednej z kilku dostępnych metod opodatkowania. Wśród nich z pewnością wyróżnia się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stawka podatku zależy tu od tego, jakie usługi świadczymy. Jednak czy przedsiębiorcy muszą stosować się do jednej ściśle określonej stawki, czy mogą wybierać spośród kilku?

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym w ogóle jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. To szczególna forma opodatkowania, której podstawę stanowi przychód, a na podatek liczymy zaliczkę zgodnie ze stawką ryczałtu dla danej działalności.

Obowiązują następujące stawki ryczałtu dla rozliczenia przychodu działalności gospodarczej: 2%; 3%; 5,5%; 8,5%; 10%; 12%; 12,5%; 14% 15% i 17%.

box-icon

Ważne

W art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne są wskazane konkretne podmioty, których dotyczą ściśle określone stawki. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca musi znaleźć na liście usługi, które świadczy i w ten sposób określić, jaka stawka go obowiązuje.

W prosty sposób sprawdzisz to też w naszym kalkulatorze stawek ryczałtu.

Z ryczałtu wyłączeni są jednak przedsiębiorcy, którzy spełniają jeden z warunków opisanych poniżej:

 • osiągnęli roczny przychód powyżej 2 mln euro;
 • prowadzą aptekę, kantor wymiany walut, handlują częściami do pojazdów mechanicznych;
 • są producentami wyrobów akcyzowych.

Nie skorzystasz z tej formy opodatkowania również, jeśli planujesz w ramach JDG świadczyć usługi tożsame z umową o pracę na rzecz byłego pracodawcy (okres wykluczenia wynosi do 2 lat – rok, w którym świadczyło się usługi tożsame w ramach UoP i rok następny).

Ryczałt: różne stawki a zaliczka na podatek dochodowy

W przypadku, gdy przedsiębiorca jest uprawniony do opodatkowania działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nic nie stroi na przeszkodzie, aby w ramach jednej działalności wykonywać czynności, które podlegają różnym stawkom. 

Przedsiębiorca z powodzeniem może świadczyć różne usługi w ramach jednej działalności. Jednak nakłada to na niego obowiązek rzetelnego stosowania takich stawek, które obowiązują go w związku z poszczególnymi typami usług. Co za tym idzie, jeśli świadczysz np. usługi obciążone 5% ryczałtem, a następnie dodasz do tego usługi opodatkowane stawką 12%, musisz stosować wskazane stawki do osobnych obliczeń. Do tego kluczowe jest prowadzenie ewidencji przychodów. 

Wypróbuj inFakt Smart

Ty wystawiasz faktury w aplikacji. inFakt prowadzi Twoją księgowość. Już za 99 zł / miesiąc.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Prowadzenie ewidencji podatkowej na ryczałcie

Obliczanie podatku przy różnych stawkach ryczałtu opiera się na konkretnych zasadach. Tu przede wszystkim musimy:

 • podzielić łączny przychód uzyskany w danym miesiącu przez 100%. Rozdzielić proporcje sprzedaży wg danej stawki ryczałtu względem łącznego przychodu. 
 • Od kwoty uzyskanego przychodu odjąć proporcjonalną część składek społecznych. W tym celu wysokość składek społecznych również mnożymy zgodnie z uzyskanym wcześniej procentem.

  Tak otrzymujemy proporcjonalnie wyliczone podstawy opodatkowania, dla określonego przychodu uzyskanego ze sprzedaży usług i wyrobów opodatkowanych różnymi stawkami.
 • Teraz należy pomnożyć wybraną podstawę opodatkowania przez stawkę ryczałtu właściwą dla niej, co daje nam zaliczkę na podatek dochodowy.

Ewidencję podatkową prowadzimy tak, aby można było w prosty i szybki sposób dokonać stosownych obliczeń podatkowych.

Wyłączenie spod ryczałtu – kiedy następuje?

Pamiętajmy o tym, że ryczałt obowiązuje tylko i wyłącznie prowadzenie działalności opisanych we wskazanym art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku. Jeśli jednak w ramach działalności przedsiębiorca zacznie prowadzić czynności, które są wyłączone z ryczałtu, traci prawo do bycia opodatkowanym z tego tytułu. W związku z tym musi on koniecznie zmienić formę opodatkowania.

Specjalizuje się w przedsiębiorczości i tematyce finansowej.