Jak wygląda prowadzenie księgowości na ryczałcie? Czy trzeba zapisywać wydatki, skoro nie można odliczać kosztów?

Ryczałt to bardzo prosta forma rozliczania się z urzędem skarbowym, w której wylicza się podatek od przychodu bez uwzględniania kosztów, a stawka oprocentowania zależy od wykonywanej działalności. Jego wielką zaletą jest uproszczony sposób prowadzenia ewidencji podatkowej.

Ryczałtowiec prowadzi ewidencję przychodów

Przedsiębiorca, który zdecydował się na ryczałt, prowadzi:

 • ewidencję przychodów (w miejsce KPiR prowadzonej w pozostałych przypadkach)
 • wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – jeśli takie posiada
 • ewidencję wyposażenia – jeśli posiada wyposażenie.

Ewidencję przychodów można prowadzić zarówno w tradycyjnej papierowej wersji, jak i elektronicznej. W przypadku tej drugiej należy jednak pamiętać, by najpóźniej do 20. dnia sporządzić wydruk zapisów za poprzedni miesiąc.

8 zasad prowadzenia ewidencji przychodów

 1. Ewidencję przychodów prowadzi się od 1. dnia, w którym wybrano zryczałtowaną formę opodatkowania.
 2. Ewidencja musi mieć kolejno ponumerowane strony.
 3. Ewidencję prowadzi się dla każdego roku oddzielnie.
 4. Wpisu dokonuje się w kolejności chronologicznej w oparciu o dowody.
 5. Ewidencja musi być prowadzona systematycznie – wpisy należy uzupełnić nie później niż do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 6. Pod koniec każdego miesiąca, nie później niż do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, przedsiębiorca musi podsumować zapisy, obliczyć i wpisać do ewidencji kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz kwoty obniżek i ulg od ryczałtu, jeśli takie mu przysługują.
 7. Dowody zakupów należy przechowywać na wypadek kontroli urzędu skarbowego, mogą się okazać przydatne podczas sporządzania spisu z natury.
 8. Ewidencję, dokumenty, na podstawie których dokonuje się zapisów w ewidencji oraz dowody zakupu należy przechowywać w siedzibie firmy wskazanej przed przedsiębiorcę w terminie do 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płacenia ryczałtu.

 Jak księgować ryczałt?

Gdy ewidencję przychodów prowadzi ktoś inny

Choć prowadzenie tego rodzaju ewidencji nie jest trudne, możemy to zlecić biuru rachunkowemu. Ważne jednak, aby fakt ten zgłosić do urzędu skarbowego w terminie do 7 dni od zawarcia umowy z firmą rachunkową.

Za nierzetelnie prowadzoną ewidencję grożą kary

I to kary surowe. Jeśli urząd skarbowy stwierdzi, że ewidencja prowadzona jest niepoprawnie lub, co gorsza, nie jest prowadzona w ogóle, to sam oszacuje przychód podatnika i ustali podatek pięciokrotnie wyższy od tego, jaki powinien opłacać.

Chcesz rozliczać swoją działalność w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
 • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
 • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.