Kod PKD. Jak wybrać najbardziej odpowiedni kod dla swojej firmy?

Kod PKD jest obowiązkowym elementem, który należy wybrać zakładając firmę. Jak wybrać kod odpowiadający charakterowi wykonywanej działalności? Co w przypadku, gdy przedsiębiorca będzie chciał zmienić wybrane kody?

Co to jest kod PKD?

Kod PKD to symbol określający profil danej działalności gospodarczej. Informuje on urzędy, czym zajmuje się firma oraz przypisuje ją do konkretnych branż i sektorów gospodarki. Jest to zatem źródło danych pozwalające określić, ile firm funkcjonuje w danej branży, ile działalności powstało w danym roku, w jakim kierunku rozwija się polska gospodarka.

Przedsiębiorca sam wybiera kod PKD, który najlepiej odpowiada profilowi jego działalności. Wybrany kod jest podstawą do nadania numeru REGON przypisywanego przez urząd statystyczny.

Jak wybrać symbol PKD dla firmy?

Najlepszym rozwiązaniem pozwalającym określić kod dla nowej działalności gospodarczej jest skorzystanie z wyszukiwarki kodów PKD w serwisie Biznes.gov.pl. Przedsiębiorca z łatwością wyszuka tam kod odpowiadający konkretnym rodzajom działalności. Odnajdzie także informacje o działalnościach, których nie można prowadzić jako osoba fizyczna i do których konieczne jest założenie spółki.

Jeśli pojawi się problem w ustaleniu właściwego kodu działalności, można skorzystać z elektronicznego formularza pomocy Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Aby skorzystać ze wsparcia tego urzędu należy możliwie najbardziej szczegółowo opisać przedmiot prowadzonej działalności. W odpowiedzi na przesłanie formularza urząd wygeneruje właściwy kod PKD dla firmy. 

Jaki kod PKD podać przy rejestracji firmy?

Rejestrując nową działalność gospodarczą w systemie CEIDG wystarczy wpisać jeden kod PKD. Jeśli przedsiębiorca wybrał kilka kodów PKD, w formularzu rejestracyjnym najlepiej uwzględnić kod tej aktywności, która ma przynieść firmie największe zyski. Pozostałe wybrane kody przedsiębiorca również ma prawo podać i nie obowiązuje tutaj ograniczenie ilościowe.

Co ważne, we wpisie do CEIDG powinny widnieć wyłącznie numery PKD tych aktywności, które firma faktycznie realizuje. Jeśli profil działalności zostanie rozszerzony lub ulegnie zmianie, listę kodów PKD należy zaktualizować. Zmieniając całkowicie profil działalności przedsiębiorca ma obowiązek wpisać nowe numery PKD.

Jak zmienić kod PKD?

Chcąc zmienić kod PKD, musisz zaktualizować swój wpis w rejestrze CEIDG składając odpowiedni wniosek. Zmiana ta nie wiąże się z żadnymi kosztami. Taką zmianę należy zgłosić w ciągu siedmiu dni od momentu modyfikacji profilu firmy. 

W dowolnym momencie prowadzenia firmy można zatem:

  • zgłosić zmianę profilu działalności – zmienić kod dominującej działalności;
  • rozszerzyć zakres działalności – dodać kody PKD dla dodatkowych aktywności firmy;
  • zawęzić zakres działalności – wykreślić nieaktualne kodów PKD.

Kody PKD dla spółki osobowej lub kapitałowej

Gdy przedsiębiorca wpisuje spółkę do KRS, ma prawo do podania dziesięciu kodów PKD. Co prawda, nie jest zobowiązany do wpisania kodów do umowy spółki, ale może się to okazać przydatne. Posługiwanie się symbolami w umowie ułatwia sądowi ocenę zgodności wniosku z zapisami umowy spółki. A to jednocześnie zmniejsza ryzyko odrzucenia wniosku o powołanie spółki.

Zmianę kodów PKD spółki aktualizuje się w rejestrze REGON. W przypadku spółki prawa handlowego numery PKD muszą być widoczne w rejestrze spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności w rejestrze uwzględnia się jeden podstawowy kod określający działalność oraz nie więcej niż dziewięć kodów określających dodatkowe aktywności.

Kody PKD w KRS można zmienić bez konieczności modyfikacji umowy spółki pod warunkiem, że umowa spółki bierze pod uwagę dany rodzaj działalności. Jeżeli spółka zaczyna zajmować się nowym rodzajem działalności, którego nie uwzględniono w umowie, wspólnicy muszą najpierw zmienić treść umowy spółki, a potem wybrać nowe kody PKD.