Jak zarejestrować JDG online w CEiDG? Jaki formularz dołączyć, aby zapisać się do ubezpieczenia?

Aneta Socha-Jaworska

Jakich formalności należy dopełnić? Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby założyć firmę? Jakie informacje należy zawrzeć w poszczególnych dokumentach? Po dokładne informacje, zapraszam do wpisu.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby założyć firmę?

Podstawowym dokumentem, koniecznym do założenia działalności gospodarczej jest wniosek CEIDG-1, w którym trzeba określić między innymi:

 • nazwę firmy, która w przypadku jednoosobowej działalności musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • datę rozpoczęcia (jeśli mamy prawo do małego ZUS lub ulgi na start pamiętajmy, że firmę warto założyć w pierwszych dniach miesiąca, aby wydłużyć możliwość korzystania z niższych stawek ZUS),
 • dane do ubezpieczenia (KRUS, ZUS, za granicą),
 • kody PKD,
 • rodzaj prowadzonej dokumentacji:
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – przy rozliczeniu na zasadach ogólnych lub podatku liniowym,
  • inne ewidencje, gdy rozliczenie jest na ryczałcie,
  • nie jest prowadzona przy rozliczaniu na karcie podatkowej,
 • rachunek bankowy związany z działalnością (może to być także prywatny rachunek przedsiębiorcy).

Wniosek CEIDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W ZUS lub KRUS przedsiębiorca zgłaszany jest jako płatnik składek, natomiast musi jeszcze dokonać zgłoszenia siebie jako osoby ubezpieczonej.

Jeśli przedsiębiorca podlega pod ubezpieczenia w KRUS oraz ma prawo i chce je tutaj kontynuować, to wówczas zaznacza odpowiednie dane na druku. W przypadku ubezpieczenia w ZUS trzeba złożyć dodatkowy dokument, który można dołączyć do druku CEIDG-1. Załącznikiem może być druk:

 • ZUS ZZA – składany, gdy przedsiębiorca ma inny tytuł do ubezpieczenia np. umowę o pracę i z działalności opłaca tylko składkę zdrowotną (kod tytułu 05 70, gdy przedsiębiorca ma prawo do małego ZUS lub 05 10, gdy takiego prawa nie ma) lub gdy przedsiębiorca korzysta z ulgi na start (kod tytułu to 05 40),
 • ZUS ZUA – składany, gdy z działalności będą opłacane wszystkie składki tj. zdrowotna i społeczne (kod tytułu 05 70 gdy przedsiębiorca ma prawo do małego ZUS lub 05 10, gdy takiego prawa nie ma),
 • ZUS ZCNA – składany gdy chcemy zgłosić członka rodziny np. dziecko, małżonka wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Na koniec został jeszcze jeden druk VAT-R. Podobnie jak formularz zgłoszeniowy do ZUS, VAT-R również możemy dołączyć składając nasz wniosek rejestracyjny na CEIDG.gov.pl. VAT-R musi być złożony w przypadku osób, które zgłaszają się do VAT (obowiązkowo lub dobrowolnie), natomiast podatnicy zwolnieni z VAT nie muszą go składać.

Ponadto VAT-R jest drukiem służącym do zgłoszenia do VAT-UE, czyli wówczas gdy przedsiębiorca sprzedaje lub nabywa z krajów UE. Zgłoszenie do VAT-UE oznacza, że polski przedsiębiorca przed NIP-em będzie miał przedrostek PL i za granicą będzie identyfikowany jako przedsiębiorca.