Nie zakładaj firmy 1. dnia miesiąca. Dowiedz się, dlaczego

Zakładając firmę nie zawsze ma się świadomość o tego, co jest wtedy ważne i na co szczególnie trzeba uważać. Niestety, takich kwestii przedsiębiorcy często dowiadują się dopiero w trakcie prowadzenia firmy – gdy jest już za późno. Dokładnie tak jest w przypadku zakładania firmy 1. dnia miesiąca.

Duży ZUS, czy mały ZUS?

Każdy przedsiębiorca musi opłacać składki ZUS, co wynika z przepisów. Nie może zrezygnować z ubezpieczenia lub wybrać innego ubezpieczyciela.

Na szczęście, przepisy przewidują, że początkujący przedsiębiorca może płacić znacznie niższe składki – jest to tzw. mały ZUS. Mogą go opłacać przedsiębiorcy, którzy:

  • nie prowadzili działalności w ciągu ostatnich 5 lat (którą zamknęli w tym okresie przed otworzeniem kolejnej),
  • nie współpracują z były pracodawcą w zakresie pokrywającym się z poprzednimi obowiązkami na etacie.

Mały ZUS oznacza składki o ok. 600 zł niższe od „dużego ZUS-u”. Są to obniżone składki społeczne oraz brak obowiązku opłacania Funduszu Pracy. Składkę zdrowotną płaci się w standardowej wysokości.

Prawo do tak obniżonych składek początkujący przedsiębiorca ma przez 24 pełne miesiące. Słowo „pełne” jest tutaj kluczowe.

Mały ZUS może trwać o prawie miesiąc dłużej

Prawo do „małego ZUS-u” zaczyna biegnąć począwszy od 1. dnia 1. pełnego miesiąca prowadzenia firmy. Jeśli ten pierwszy miesiąc jest niepełny, to za niego również płaci się mały ZUS, ale ten fakt w żaden sposób nie wpływa już na wspomniane 24 pełne miesiąca. Z tego powodu prawo do „małego ZUS-u” może trwać dłużej prawie o 1 miesiąc.

Pokażmy to na przykładzie:

  • Przedsiębiorca otwiera firmę 2 lutego 2020. Za luty bez 1 dnia płaci „mały ZUS”.
  • Za okres od marca 2020 do lutego 2022 przedsiębiorca płaci „mały ZUS”.
  • Pierwszy „duży ZUS” płaci za marzec 2022 – płatne do 10 kwietnia.

Wniosek: Zakładając firmę 2 lutego 2014, pierwszy „duży ZUS” płacisz 10 kwietnia 2016.

  • Przedsiębiorca otwiera firmę 1 lutego 2020.
  • Za okres od lutego 2020 do stycznia 2022 przedsiębiorca płaci „mały ZUS”.
  • Pierwszy „duży ZUS” płaci za luty 2022– płatne do 10 marca.

Wniosek: Zakładając firmę 1 lutego 2020, pierwszy „duży ZUS” płacisz 10 marca 2022.

Jak widać, ten jeden dzień może zdecydować o tym, że „mały ZUS” trwa aż o prawie cały miesiąc dłużej. Oczywiście, zamiast 2 lutego, mógłby to być 12 lutego, czy też 21 lutego. Wtedy również zysk byłby nadal zauważalny, aczkolwiek nieco mniejszy.

Prawo do „małego ZUSu” upływa nawet, gdy z niego nie korzystasz

Z opłacaniem preferencyjnych składek ZUS wiąże się jeszcze inna ważna kwestia, o której nie wszyscy wiedzą. Otóż w niektórych sytuacjach przedsiębiorca nie musi opłacać składek społecznych ZUS i Funduszu Pracy. Dzieje się tak m.in. w przypadku osób, które jednocześnie pracują na etacie i prowadzą firmę.

Takie osoby muszą mieć świadomość tego, że ich prawo do „małego ZUS-u” upływa, mimo że z niego w praktyce nie korzystają. Tę kwestię warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o założeniu działalności gospodarczej.

Kto nie łapie się na „mały ZUS”?

Są  pewne wyjątki, kiedy przedsiębiorca nie ma możliwości skorzystania z preferencyjnych zasad wyliczania składek ZUS. Dzieje się tak jeśli:

  • w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności przedsiębiorca prowadził firmę, oraz
  • przedsiębiorca świadczy na rzecz byłego pracodawcy usług o podobnym charakterze, co czynności, które wykonywał na etacie.

Warto pamiętać, że 24 miesiące „małego ZUS-u” liczy się od pierwszego pełnego miesiąca prowadzenia działalności.

 

Czy przedsiębiorca może liczyć na ulgi w opłacaniu ZUS?

Od 1 lutego 2020 r. obowiązuje również tzw. Mały ZUS plus. Przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym uzyskali przychód poniżej 120 tys. zł. mogą zgłosić się do ubezpieczenia w nim. Nie dzieje się to jednak automatycznie w oparciu o spełnienie kryterium przychodu i aby móc skorzystać z ulgi trzeba dokonać odpowiedniej rejestracji w ZUS.

Podstawą określania wysokości składki w ramach Małego ZUS plus nie jest jak w przypadku „dużego ZUSu” prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne, ale realny uśredniony miesięczny przychód płatnika składek obliczony ze wzoru. Oznacza to, że każdy płatnik, który skorzysta z ulgi będzie miał indywidualnie wyliczoną wysokość składki ZUS.

Zgłoszenia należy dokonać do 1 lutego br. lub do 7 dni od spełnienia przez przedsiębiorcę warunków jej przyznania w ciągu roku (np. po zakończeniu okresu preferencji).

Ważne: z ulgi na Mały ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy. Po tym okresie przez kolejne dwa lata przedsiębiorca odprowadzać będzie składkę ZUS w pełnej wysokości. Jeśli ponownie spełni on jednak wymagania, będzie mógł po tym czasie kolejny raz ubiegać się o Mały ZUS plus.

Więcej o składkach ZUS przeczytasz w naszym wpisie: Jednoosobowa Działalność Gospodarcza, a ZUS.

Księgowi inFaktu pomogą Ci wybrać dobrze

Założyłeś firmę 1. dnia miesiąca? A może natrafiłeś na inne pułapki w przepisach? Jest prosty sposób, by spróbować ich uniknąć.