Ile wyniesie pensja minimalna w 2023 roku? Premier ogłosił nowe minimalne wynagrodzenie

Piotr Juszczyk

W 2023 roku pensja minimalna wzrośnie dwukrotnie. Potwierdzili to Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podczas konferencji prasowej we wtorek 13 września. Pierwszy wzrost do kwoty 3490 zł brutto nastąpi w styczniu przyszłego roku. Drugi wzrost do kwoty 3600 zł brutto zostanie przeprowadzony w lipcu 2023 roku.

Pensja minimalna w 2023 roku

Dyskusje nad wartością wynagrodzenia minimalnego w 2023 rok trwają już od maja bieżącego roku. Od początku ich trwania rządzący postulowali wprowadzenie dwustopniowej podwyżki płacy minimalnej – najpierw do kwoty 3350 zł, a następnie do wysokości 3500 złotych.

W lipcu w projekcie rozporządzenia dotyczącego minimalnego wynagrodzenia utrzymano dwustopniową podwyżkę, ale wartości pensji wyniosły odpowiednio 3383 zł w styczniu i 3450 złotych w lipcu. Dziś już wiadomo, że pensja minimalna w 2023 roku będzie podnoszona dwukrotnie, ale do kwoty 3490 złotych od 1 stycznia i do 3600 złotych od 1 lipca. Podwyżka wynagrodzenia minimalnego w stosunku do 2022 roku wyniesie nawet 590 zł.

Jak wzrost pensji minimalnej wpłynie na przedsiębiorców?

Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników i wypłacają im minimalne wynagrodzenie, wzrost płacy minimalnej będzie jeszcze wyższy. Wliczając składki ZUS średni wzrost wynagrodzenia wyniesie nawet 745 złotych. W porównaniu do bieżącego roku może to być podwyżka na poziomie około 23%.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników wzrośnie o 535 złotych, co oznacza wzrost „na rękę” na poziomie 365 złotych. Dodatkowo, w 2023 r. wzrośnie również stawka minimalna za godzinę pracy i wyniesie od 1 stycznia 22,80 złotych brutto oraz 23,50 złotych brutto od 1 lipca 2023 roku. W związku z tym w przyszłym roku firmy będą musiały znacznie zwiększyć budżety na wynagrodzenia. A to może przyczynić się do rosnących cen oferowanych przez nie produktów i usług.

pensja minimalna 2023 - mały zus
pensja minimalna 2023 - mały zus

Wzrost pensji minimalnej a wysokość składek ZUS

Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2023 roku oznacza dla przedsiębiorców także wyższe składki ZUS. Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej, mogą korzystać z preferencyjnej wysokości składek ZUS przez pierwsze 24 miesiące.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia (bez składki zdrowotnej) to 30% wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeśli więc w przyszłym roku pensja minimalna wzrośnie do poziomu 3600 złotych, to podstawa preferencyjnego ZUS wzrośnie do 1080 zł. Obecnie wynosi ona 903 zł. Zatem wzrost podstawy składek ZUS wyniesie nawet 20%.

Obecnie mały ZUS (bez składki zdrowotnej) wynosi 285,71 zł miesięcznie. W 2023 roku za pierwszą połowę roku przedsiębiorcy zapłacą 331,36 zł miesięcznie, a w drugiej 341,72 zł miesięcznie. W konsekwencji przedsiębiorcy zapłacą ciągu rok prawie 610 zł więcej składek ZUS.

Powyższe wyliczenie nie obejmuje składki zdrowotnej. Sposób wyliczania składki zdrowotnej zmienił się od stycznia bieżącego roku i jest uzależniony od formy opodatkowania. Jednak już wiadomo, że dla podatników rozliczających się na skali podatkowej i podatku liniowym składka zdrowotna nie będzie niższa niż 314,10 złotych. Podatnicy rozliczający się na karcie podatkowej w przyszłym roku zapłacą powyższą składkę zdrowotną.