7 najważniejszych rzeczy o działalności bez rejestracji


7 czerwca 2018 3 min. czytania

Od momentu wprowadzenia działalności bez rejestracji pojawia się wiele pytań i wątpliwości. W tym opracowaniu przedstawię 7 najważniejszych rzeczy o działalności bez rejestracji.

Czym jest działalność bez rejestracji?

Działalność bez rejestracji jest to forma uzyskiwania stałego, ograniczonego zarobku w sposób zorganizowany i ciągły. Jest bardzo podobna w swoim działaniu do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przy czym tej formy nigdzie się nie zgłasza. Wspomniałam o ograniczeniu zarobku, gdyż miesięczny przychód nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na dany rok podatkowy (w 2018 r. limit wynosi 1050 zł).

Czy przy działalności bez rejestracji mogę być VAT-owcem?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jakie usługi czy towary będą sprzedawane w ramach działalności nieewidencjonowanej. Ogólnie mamy dwa typy podatników: czynni i zwolnieni. Zarówno przy podatnikach czynnych, jak i zwolnionych mamy podmioty które mogą i muszą korzystać z danego rozwiązania.

Przykładowo lekarz musi korzystać ze zwolnienia z VAT (przedmiotowego, obligatoryjnego), a doradca podatkowy musi obligatoryjnie zgłosić się do VAT-u, natomiast fryzjerka może korzystać ze zwolnienia z VAT (podmiotowego, dobrowolnego) lub może zgłosić się do VAT.

Czy przy działalności bez rejestracji może być konieczność stosowania kasy fiskalnej?

Tak, mogą być takie rodzaje działalności bez rejestracji przy których koniecznie trzeba będzie stosować kasę fiskalną, jeśli sprzedaż będzie na rzecz osób prywatnych. Przykładowo będzie się tak dziać, jeśli dana osoba będzie sprzedawać dla osób prywatnych perfumy lub wody toaletowe, wyroby tytoniowe lub będzie świadczyć usługi wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów. Jest jeszcze wiele innych rodzajów takich działalności, o czym pisałam wcześniej.

Czy w ramach działalności bez rejestracji mogę zatrudniać pracowników?

Można, jak najbardziej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może zatrudniać pracowników. Osoba zatrudniająca, czyli pracodawca musi pamiętać o wielu obowiązkach związanych z zatrudnienim i jego przebiegiem, jak np. rozliczanie podatku, składek ZUS, prowadzenie akt osobowych.

działalność bez rejestracji

Czy z tytułu wykonywania działalności bez rejestracji muszę płacić ZUS?

Nie, działalność nieewidencjonowana nie stanowi podstawy do opłacania składek ZUS. Zatem z tytułu działalności bez rejestracji nie można być ubezpieczonym.

Jaki podatek płacony jest z tytułu działalności bez rejestracji?

Z tytułu działalności bez rejestracji będzie płacony podatek na zasadach ogólnych. W trakcie roku osoba wykonujące te czynności może, ale nie musi wpłacać zaliczki. Jeśli nie będą one regulowane to podatek do zapłaty może wyjść w zeznaniu rocznym.

Jaki dokument może wystawić osoba wykonująca działalność bez rejestracji?

Generalnie przepisy tego wprost nie określają, natomiast w przypadku osób fizycznych warto transakcje wpisywać sobie do ewidencji. Zazwyczaj osoby prywatne nie potrzebują żadnego dokumentu potwierdzającego transakcje, ale jeśli poproszą to można im wystawić fakturę lub pokwitowanie. Nieco inaczej sytuacja wygląda gdy nabywcą jest przedsiębiorca, bo on będzie chciał sobie udokumentować koszt. Tak, jak w przypadku osób prywatnych osoba wykonująca działalność bez rejestracji może dla przedsiębiorcy wystawić fakturę.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu