Czy prowadząc działalność nierejestrowaną można zatrudniać na umowę zlecenia lub umowę o dzieło?

Aneta Socha-Jaworska

Czy wykonując działalność nierejestrowaną można podpisywać umowy cywilnoprawne? Czy możliwe jest zatrudnianie przy działalności nierejestrowanej? 

Czy wykonując działalność nierejestrowaną można podpisywać umowy cywilnoprawne?

Zanim odpowiem na powyższe pytanie, chciałabym zwrócić uwagę na dwie ważne kwestie. Pierwsza to, że mówiąc o umowach cywilnoprawnych, mam tutaj na myśli umowę zlecenie i umowę o dzieło. Druga istotna rzecz, to że przy działalności bez rejestracji mamy do czynienia z osobą fizyczną, która nie prowadzi zarejestrowanej firmy.

Przepisy określają swobodę w zakresie zawierania umów, w tym także tych między dwoma osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Zatem nie ma żadnym przeciwskazań do tego, aby osoba wykonująca działalność nieewidencjonowaną zawierała umowy zlecenie, czy umowy o dzieło.

Tutaj zebraliśmy wszystkie przydatne informacje o działalności nierejestrowanej

Czy możliwe jest zatrudnianie przy działalności nierejestrowanej?

Przez zatrudnienie rozumiemy, podjęcie współpracy z osobą na podstawie umowy o pracę. Czy osoba nieprowadząca działalności może być pracodawcą i może zatrudniać pracowników? Odpowiedzi należy szukać w art. 3 kodeksu pracy. Mianowicie pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Zatem nie ma też żadnego problemu z tym, aby osoba wykonująca działalność nierejestrowaną była pracodawcą, czyli zatrudniała pracowników.

działalność bez rejestracji a działalność gospodarcza

Obowiązki osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną

Wiemy, już że osoba prowadząca działalność nierejestrowaną może zawierać np. umowy zlecenie, o dzieło, czy umowy o pracę. Warto teraz zastanowić się nad tym, jakie w związku z tym nakładane są na osobę zatrudniającą obowiązki.

W przypadku umowy zlecenie, czy dzieło obowiązek rozliczenia jest po stronie zleceniobiorcy lub osoby wykonującej dzieło. Może ona po otrzymaniu wynagrodzenie zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy do 20. dnia kolejnego miesiąca, a mogą zostać te przychody uwzględnione dopiero w zeznaniu rocznym. Niezależnie od sposobu rozliczenia należy pamiętać, o uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu – 20% lub 50%

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracowników. Osoba wykonująca działalność nierejestrowaną zobowiązana jest do rozliczenia pracownika w PIT oraz ZUS oraz do prowadzenia pełnej dokumentacji pracowniczej. Pracodawca zobowiązany jest między innymi do prowadzenia akt osobowych pracowników, składania deklaracji ZUS za pracownika, odliczania, regulowania składek ZUS i zaliczek na podatek dochody a także sporządzania i przekazywania PIT-11.