Matematyk, który zajmuje się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna z własnej praktyki.

Jak dokumentować sprzedaż w działalności bez rejestracji? Czy mogę wystawiać faktury? Czy jest jakiś wzór ewidencję, którą należy prowadzić? W jakiej formie odbierać zapłatę?

Działalność bez rejestracji

Przypomnę krótko, że począwszy od 30 kwietnia 2018 roku podatnicy mogą prowadzić działalność bez rejestracji (działalność nieewidencjoniwana). Jest to dokonywanie sprzedaży bez rejestracji działalności gospodarczej. Aby móc korzystać z tego rozwiązania, trzeba spełniać dwa warunki:

  • przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia – w odniesieniu do 2018 roku przychód nie może przekroczyć 50% z 2100 zł, czyli 1050 zł,
  • dana osoba w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Tutaj zebraliśmy wszystkie przydatne informacje o działalności bez rejestracji

Jak dokumentować sprzedaż w działalności bez rejestracji?

Jak dokumentować sprzedaż w działalności bez rejestracji?

Poniżej omówię kilka kwestii związanych z dokumentowaniem sprzedaży w działalności bez rejestracji. Poruszę też temat zapłaty. Istotne informacje przedstawię, jako odpowiedzi na konkretne pytania.

Co ustawa mówi na temat dokumentowania sprzedaży?

Ustawa z dnia z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, mówiąca w art. 5 o działalności bez rejestracji  w żaden sposób nie reguluje kwestii dokumentowania, czy wykazywania przychodu z tytułu działalności bez rejestracji.

Czy mogę wystawiać faktury?

Tak, osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną jest podatnikiem VAT – czynnym lub zwolnionym i ma prawo wystawiać faktury. Jeśli podatnik prowadzi działalność opodatkowaną, to nalicza VAT, a co za tym idzie ma obowiązek składania deklaracji VAT i struktur JPK_VAT.

Czy mogę wpisywać sprzedaż do ewidencji?

Tak, można dokonywać zapisów sprzedaży w ewidencji sprzedaży. 

Czy jest jakiś wzór ewidencję, którą należy prowadzić?

Ustawodawca nie określił wzoru takiej ewidencji. Przykładowy dokument zamieszczamy tutaj.

Czy mogę nie prowadzić żadnej dokumentacji?

Tak, ale dla celów dowodowych warto jakąś dokumentację prowadzić. Podatnik wykazuje przychód w zeznaniu rocznym i urząd skarbowy ma prawo sprawdzać PIT i dopytać podatnika np. przeprowadzając kontrole na jakiej podstawie przychód jest wykazywany. Warto wówczas mieć jakąś dokumentacje, która będzie dowodem.

W jakiej formie przyjmować zapłatę?

Przepisy nie określają, czy podatnik prowadzący działalność nieewidencjonowaną powinien zapłatę otrzymywać w formie bezgotówkowej na konto, czy może otrzymywać środki do ręki. Nie mniej jednak, dla celów dowodowych lepiej jest otrzymywać wypłaty na konto. Gdyby jednak dana osoba odbierała gotówkę, to można np. wystawić potwierdzenie odebrania środków, warto wpisać dane stron, datę i kwotę.