Działalność bez rejestracji, a ZUS – jaka jest relacja między tymi dwoma kwestiami? Na co uważać wykonując działalność bez rejestracji? Czy dana osoba wykonująca działalność bez rejestracji będzie ubezpieczona, czy będą jej przysługiwać zasiłki?

Działalność bez rejestracji, a ZUS

Działalność bez rejestracji

Działalność bez rejestracji (działalność nieewidencjonowana) to rozwiązanie, które będzie mogło być stosowanie począwszy od 30 kwietnia 2018 r. Polega ono na tym, że dana osoba będzie wykonywać usługi bez rejestrowania np. jednoosobowej działalności. Warunki, jakie trzeba spełnić to:

  • przychód z tej działalności nie może przekraczać w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia – w odniesieniu do 2018 roku przychód nie może przekroczyć 50% z 2100 zł, czyli 1050 zł,
  • dana osoba w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Bardzo ważne jest kryterium dochodowe, to kwota 1050 zł przychodu, nie zaś dochodu. Koszty ponoszone przez podatnika, nie mają żadnego wpływu. Gdy miesięczny przychód zostanie przekroczony, to działalność ta staje się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. Podatnik ma obowiązek rejestracji działalności gospodarczej w ciągu 7 dni od dnia przekroczenia limitu.

Działalność bez rejestracji, a ZUS

Działalność nieewidencjonowana nie jest uznawana za działalność gospodarczą, nie stanowi tytułu do ubezpieczeń zarówno społecznych, jak i zdrowotnych. Nie ma podstaw do opłacania składek, zatem dana osoba mająca tylko dochody z działalności bez rejestracji nie może liczyć na zasiłek z ZUS np. w razie choroby, czy macierzyństwa. 

Analogicznie sytuacja wygląda z ubezpieczeniem zdrowotnym, nie jest ono opłacane zatem dana osoba nie ma prawa do darmowej opieki w ramach NFZ. Warto w tym kontekście zastanowić się nad dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, które może szczególnie przydać w sytuacji, gdy wystąpi konieczność przebywania w szpitalu.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby opłacać składki społeczne. Tutaj jednak mamy ograniczenie, bo dobrowolnie można opłacać składkę emerytalną, rentową, wypadkową, ale składki chorobowej już nie. Dla danej osoby oznacza to, że nie może ona uzyskać żadnego zasiłku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu