Ile wynosi podatek PIT dla osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną? Czy musi płacić ZUS i VAT?

Aneta Socha-Jaworska

Jaka jest forma opodatkowania działalności nierejestrowanej? Czy podatnik ma prawo wyboru i zmiany raz wybranej formy opodatkowania?

Działalność nierejestrowana

Wykonywanie konkretnych czynności, jako działalność nierejestrowana jest możliwe pod warunkiem, że:

  • przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia – od 1 lipca 2023 roku przychód nie może przekroczyć 75% z 3600, czyli 2700 zł,
  • dana osoba w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Taką działalność nierejestrowaną można prowadzić, jeśli dana osoba nie ma żadnego innego przychodu, albo na przykład wykonuje czynności w ramach umowy o pracę, zlecenie, czy dzieło. Nie jest możliwe prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej i działalności nierejestrowanej. 

Tutaj zebraliśmy wszystkie przydatne informacje o działalności nierejestrowanej

Forma opodatkowania działalności bez rejestracji

Forma opodatkowania działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana, jak sama nazwa wskazuje nie jest nigdzie rejestrowana – ani w US, ani w ZUS, ani w CEIDG. W ostatnim czasie często spotykam się z tym, że działalność bez rejestracji jest porównywana z jednoosobową działalnością gospodarczą. Podobieństwa można odnaleźć np. jeśli chodzi o temat VAT, czy kasy fiskalnej. Różnice natomiast pojawiają się przy temacie ZUS i PIT.

 Jednoosobowa działalność gospodarczaDziałalność nierejestrowana
PIT4 formy opodatkowania1 forma opodatkowania
VATdotyczydotyczy
ZUSdotyczynie dotyczy
Kasa fiskalnadotyczydotyczy

Jeśli chodzi ogólnie o przepisy ustawy o podatku o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o zryczałtowanym podatku to są przewidziane 4 formy opodatkowania. Są one zarezerwowane dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przy działalności bez rejestracji ten warunek nie jest spełniony, a co za tym idzie podatnik nie ma wyboru – musi rozliczać się na zasadach ogólnych.

Podatnik prowadzący działalność bez rejestracji, sam jest płatnikiem podatku, czyli zobowiązany jest do rozliczenia danych przychodów w zeznaniu PIT-36.