Ile wynosi podatek PIT dla osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną? Czy musi płacić ZUS i VAT?


18 kwietnia 2018 2 min. czytania

Jaka jest forma opodatkowania  działalności bez rejestracji? Czy podatnik ma prawo wyboru i zmiany raz wybranej formy opodatkowania?

Działalność bez rejestracji

Wykonywanie konkretnych czynności, jako działalność bez rejestracji jest możliwe pod warunkiem, że:

  • przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia – w odniesieniu do 2018 roku przychód nie może przekroczyć 50% z 2100 zł, czyli 1050 zł,
  • dana osoba w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Taką działalność nieewidencjonowaną można prowadzić, jeśli dana osoba nie ma żadnego innego przychodu, albo na przykład wykonuje czynności w ramach umowy o pracę, zlecenie, czy dzieło. Nie jest możliwe prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej i działalności bez rejestracji. 

Tutaj zebraliśmy wszystkie przydatne informacje o działalności bez rejestracji

Forma opodatkowania działalności bez rejestracji

Forma opodatkowania działalności bez rejestracji

Działalność bez rejestracji, jak sama nazwa wskazuje nie jest nigdzie rejestrowana – ani w US, ani w ZUS, ani w CEIDG. W ostatnim czasie często spotykam się z tym, że działalność bez rejestracji jest porównywana z jednoosobową działalnością gospodarczą. Podobieństwa można odnaleźć np. jeśli chodzi o temat VAT, czy kasy fiskalnej. Różnice natomiast pojawiają się przy temacie ZUS i PIT.

Jednoosobowa działalność gospodarcza Działalność bez rejestracji
PIT 4 formy opodatkowania 1 forma opodatkowania
VAT dotyczy dotyczy
ZUS dotyczy nie dotyczy
Kasa fiskalna dotyczy dotyczy

Jeśli chodzi ogólnie o przepisy ustawy o podatku o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o zryczałtowanym podatku to są przewidziane 4 formy opodatkowania. Są one zarezerwowane dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przy działalności bez rejestracji ten warunek nie jest spełniony, a co za tym idzie podatnik nie ma wyboru – musi rozliczać się na zasadach ogólnych. Stawka podatku, jaka obowiązuje przy tych przychodach wynosi 18%.

Podatnik prowadzący działalność bez rejestracji, sam jest płatnikiem podatku, czyli zobowiązany jest do rozliczenia danych przychodów w zeznaniu PIT-36.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu