Działalność nierejestrowana nie zwalnia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Którzy przedsiębiorcy muszą się w nią zaopatrzyć?

Aneta Socha-Jaworska

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – czy będzie to możliwe? Czy będą podmioty, które będą musiały ją mieć od pierwszej sprzedaży? 

Kasa fiskalna

W temacie kasy fiskalnej należy pamiętać, że jest ona rozważana tylko wtedy, gdy podatnik dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz firmy, to tego tematu nie ma, gdyż wtedy wystawiane są najczęściej faktury.

W kontekście kasy fiskalnej mamy 3 możliwości. Podatnik może mieć obowiązek stosowania kasy fiskalnej od pierwszej sprzedaży, może stosować kasę fiskalną dobrowolnie lub może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Tutaj zebraliśmy wszystkie przydatne informacje o działalności bez rejestracji

Obowiązkowa kasa fiskalna, w działalności nierejestrowanej

Wykonując działalność bez rejestracji obowiązkowo od pierwszej sprzedaży należy stosować kasę fiskalną, w przypadku:

 1. dostawy:
  • gazu płynnego,
  • części do silników,
  • silników do napędu pojazdów i motocykli, silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli,
  • nadwozi do pojazdów silnikowych,
  • przyczep i naczep,
  • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów, w szczególności: pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych,
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów,
  • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
  • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,
  • wyrobów tytoniowych,
  • napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  • perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.
 2. świadczenia usług:
  • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
  • taksówek, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą,
  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,
  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
  • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,
  • doradztwa podatkowego,
  • wiązanych z wyżywieniem, wyłącznie: świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  • mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług, w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Zwolnienie z kasy fiskalnej w działalności nierejestrowanej

Jeśli przedmiotem działalności nierejestrowanej nie są usługi i towary wymienione wyżej, podatnik ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej. W rozporządzeniu w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia kas przewidziane są dwa typu zwolnień:

 • podmiotowe ze względu na limit 20000 zł w skali roku,
 • przedmiotowe ze względu na rodzaj świadczonych usług (literalnie wymienione są w załączniku do rozporządzenia).

Warto pamiętać, że korzystanie ze zwolnienia przedmiotowego jest obligatoryjne, natomiast ze zwolnienia podmiotowego dobrowolne.

Dobrowolne stosowanie kasy fiskalnej w działalności nierejestrowanej

Są grupy podatników, które nie muszą obligatoryjnie stosować kasy fiskalnej, ale chcą. Wówczas kwestie formalności, czy też ulgi na kasę fiskalną wyglądają tak samo, jak przy prowadzeniu działalności gospodarczej.