Działalność nierejestrowana nie zwalnia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Którzy przedsiębiorcy muszą się w nią zaopatrzyć?

Kasa fiskalna w działalności bez rejestracji – czy będzie to możliwe? Czy będą podmioty, które będą musiały ją mieć od pierwszej sprzedaży? W odniesieniu do pytania Pana Mateusza, postanowiłam udzielić szerszej odpowiedzi.

Kasa fiskalna

W temacie kasy fiskalnej należy pamiętać, że jest ona rozważana tylko wtedy, gdy podatnik dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz firmy, to tego tematu nie ma, gdyż wtedy wystawiane są najczęściej faktury.

Ogólne informacje odnośnie kas fiskalnych znajdują się w ustawie o VAT. Jak już wcześniej wspomniałam, osoby wykonujące działalność bez rejestracji są podatnika VAT, zatem ich także dotyczy kasa fiskalna.

W kontekście kasy fiskalnej mamy 3 możliwości. Podatnik może mieć obowiązek stosowania kasy fiskalnej od pierwszej sprzedaży, może stosować kasę fiskalną dobrowolnie lub może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Tutaj zebraliśmy wszystkie przydatne informacje o działalności bez rejestracji

Obowiązkowa kasa fiskalna, w działalności bez rejestracji

Wykonując działalność bez rejestracji obowiązkowo od pierwszej sprzedaży należy stosować kasę fiskalną, w przypadku:

 1. dostawy:
  • gazu płynnego,
  • części do silników,
  • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów,
  • nadwozi do pojazdów silnikowych,
  • przyczep i naczep, kontenerów,
  • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli),
  • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,
  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten,
  • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT,
  • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
  • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,
  • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  • perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 2. świadczenia usług:
  • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
  • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
  • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
  • doradztwa podatkowego,
  • związanych z wyżywieniem, wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Zwolnienie z kasy fiskalnej w działalności bez rejestracji

Jeśli przedmiotem działalności bez rejestracji nie są usługi i towary wymienione wyżej, podatnik ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej. W rozporządzeniu w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia kas przewidziane są dwa typu zwolnień:

 • podmiotowe ze względu na limit 20000 zł w skali roku.
 • przedmiotowe ze względu na rodzaj świadczonych usług (literalnie wymienione są w załączniku do rozporządzenia).

Warto pamiętać, że korzystanie ze zwolnienia przedmiotowego jest obligatoryjne, natomiast ze zwolnienia podmiotowego dobrowolne.

Dobrowolne stosowanie kasy fiskalnej w działalności bez rejestracji

Są grupy podatników, które nie muszą obligatoryjnie stosować kasy fiskalnej, ale chcą. Wówczas kwestie formalności, czy też ulgi na kasę fiskalną wyglądają tak samo, jak przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu