W sytuacji, gdy dojdzie do zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego zgłoszonego wcześniej na formularzu ZUS ZUA albo ZUS ZZA konieczne jest złożenie druku ZUS ZIUA. Dotyczy to choćby takich informacji jak seria i numer dowodu osobistego, nazwisko czy numer PESEL.

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZEŃ


Każdy przedsiębiorca przed rozpoczęciem prowadzenia swojej działalności gospodarczej jest zobligowany do dokonania zgłoszenia siebie jako płatnika składek do ZUS. Ponadto, powinien zgłosić do ZUS siebie jako ubezpieczonego. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą dokonują zgłoszenia siebie do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA.

Na tym formularzu jako płatnik składek są one również zobowiązane do zgłoszenia zatrudnionych w firmie pracowników. W przypadku gdy pracownik będzie podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgłoszenia należy dokonać na formularzu ZUS ZZA.

Jeśli jednak konieczna jest korekta lub zmiana informacji podanych w jednym z tych dwóch formularzy przedsiębiorca zobligowany jest do złożenia druku ZUS ZIUA.


Wygodne zakładanie firmy

Załóż firmę za darmo, bez wychodzenia z domu!

lub dowiedz się więcej

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

Z CZYM SIĘ WIĄŻE ZŁOŻENIE ZUS ZIUA?


W myśl obowiązujących przepisów płatnik składek zobowiązany jest zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach i korektach, jakie nastąpiły w stosunku do danych osób ubezpieczonych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń (ZUS ZUA/ZUS ZZA). Trzeba tego dopilnować w terminie 7 dni od zaistnienia tych zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.

W przypadku osób zgłoszonych przez płatnika składek do ubezpieczenia społecznego, zmiany i korekty danych dokonuje się na formularzu ZIUA. Ma on zastosowanie w przypadku osób, których dotychczasowe zgłoszenia zostały dokonane na formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA.

Sporządza się go w przypadku, gdy zmianie uległy dane identyfikacyjne ubezpieczonego (tj. numer PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia). Informacja o zmianach przekazana przy wykorzystaniu formularza ZUS ZIUA jest podstawą do korekty lub zmiany danych osób ubezpieczonych na kontach w ZUS.

W przypadku gdy nastąpiła zmiana w zakresie tytułu ubezpieczenia oraz rodzaju ubezpieczeń i terminów rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, należy wyrejestrować ubezpieczonego (ZUS ZWUA) i ponownie złożyć zgłoszenie jego osoby do ubezpieczeń (ZUS ZUA/ZUS ZZA) zawierające prawidłowe dane.

ZAŁOŻENIE FIRMY Z INFAKTEM – NIE MA NIC PROSTSZEGO


Założenie własnej firmy – na taki krok decyduje się co roku spore grono osób. Nie brak również tych, którzy choć mają na to ochotę ostatecznie nie otwierają własnego biznesu. W przypadku niektórych decydująca okazuje się obawa przed koniecznością dopełnienia formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej. Z inFaktem nie ma powodów do obaw!

Wybierz inFakt a wszystkie formalności związane z założeniem firmy załatwimy za Ciebie:

  • wyjaśnimy wszystko telefonicznie oraz e-mailowo,

  • wypełnimy formularze,

  • złożymy wymagane dokumenty w odpowiednich urzędach.

Zakładając firmę z inFakt można na bieżąco śledzić cały proces. Co ważne to usługa w 100% darmowa.

Dodatkowo wraz z założeniem firmy zapewniamy obsługę księgową w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym. Usługę można testować przez 60 dni zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań.