Jednolity Plik Kontrolny w inFakt.pl
Menu

Czy jesteś gotowy na JPK_VAT?

Od stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy (czyli de facto wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalności gospodarcze w Polsce) będą mieli obowiązek sporządzać oraz przesyłać do urzędu skarbowego JPK_VAT.

Co to jest JPK_VAT?

JPK_VAT to przygotowany zgodnie ze strukturą wymaganą przez Ministerstwo Finansów zbiór danych zawartych w rejestrze sprzedaży oraz rejestrze zakupów VAT.

Kto ma obowiązek składać JPK_VAT?

Od 1 stycznia 2018 r. JPK_VAT będą mieli obowiązek przesyłać wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako przedsiębiorcy VAT czynni.

Do kiedy należy przesłać JPK_VAT?

Strukturę taką należy przesłać do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli JPK_VAT za styczeń należy wysłać do 25 lutego. Co miesiąc JPK_VAT powinni wysyłać również przedsiębiorcy, który z VAT rozliczają się kwartalnie.

W jaki sposób wysłać JPK_VAT?

JPK_VAT można wysłać z zastosowaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego albo z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Jaka jest kara za niezłożenie JPK_VAT?

Nieprzesłanie JPK_VAT może spowodować wszczęcie postępowania karnoskarbowego oraz nałożenie na podatnika kary grzywny. Więcej informacji na ten temat

Czy można wysłać korektę JPK_VAT?

Korekta JPK_VAT powinna zostać wysłana w każdym przypadku, gdy zmienione zostaną dane zamieszczone w rejestrach VAT.

Więcej wiedzy

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny i kogo obowiązuje od 2018 r.?

Jak przygotować biuro i klientów do zmian w przepisach - na przykładzie JPK?

Zamknij