Jednolity Plik Kontrolny w inFakt.pl
Menu
Aplikacja inFakt gotowa na
wysyłkę JPK za darmo! Sprawdź

Czy jesteś gotowy na Jednolity Plik Kontrolny?

Od stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy (czyli de facto wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalności gospodarcze w Polsce) mają obowiązek sporządzać oraz przesyłać do urzędu skarbowego JPK_VAT, jako pierwszą część JPK.

Dowiedz się czym jest JPK?

JPK to zbiór danych z ewidencji i rejestrów prowadzonych przez przedsiębiorcę, przygotowany zgodnie ze strukturą wymaganą przez Ministerstwo Finansów.

Kto ma obowiązek składać JPK_VAT?

Od 1 stycznia 2018 r. JPK_VAT mają obowiązek przesyłać wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako przedsiębiorcy VAT czynni. Pozostałe struktury JPK należy wysyłać na wezwanie organu podatkowego.

Do kiedy należy przesłać JPK_VAT?

Strukturę taką należy przesłać do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli JPK_VAT za styczeń należy wysłać do 25 lutego. Co miesiąc JPK_VAT powinni wysyłać również przedsiębiorcy, który z VAT rozliczają się kwartalnie.

W jaki sposób wysłać JPK?

JPK_VAT można wysłać z zastosowaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego albo z wykorzystaniem profilu zaufanego. Struktury wysyłane na żądanie można też zapisać na nośniku danych i przekazać go do urzędu.

Jaka jest kara za niezłożenie JPK?

Za nieprzesłanie JPK na żądanie grozi kara porządkowa (2800 zł w 2017). Nieprzesłanie JPK_VAT może spowodować wszczęcie postępowania karnoskarbowego oraz nałożenie na podatnika kary grzywny. Więcej informacji na ten temat

Czy można wysłać korektę JPK_VAT?

Korekta JPK_VAT powinna zostać wysłana w każdym przypadku, gdy zmienione zostaną dane zamieszczone w rejestrach VAT.

Więcej wiedzy

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny i kogo obowiązuje od 2018 r.?

JPK_VAT - kogo obowiązuje i jak przesłać?

Jak przygotować biuro i klientów do zmian w przepisach - na przykładzie JPK?

Raport inFakt o JPK

Zamknij