ZUS od przychodu, zatrudnienie małżonka we własnej firmie – podsumowanie zmian dla firm w 2019

ZUS od przychodu oraz rozliczanie małżonka w kosztach działalności, to najlepiej oceniane przez przedsiębiorców zmiany podatkowe w 2019. Najwięcej negatywnych ocen zebrały natomiast zmiany związane z rozliczaniem pojazdów w kosztach firmy. Jakie zostały ocenione pozostałe zmiany?

ZUS od przychodu najlepiej oceniany

Najwięcej z 674 przedsiębiorców, którzy wypowiedzieli się w badaniu inFakt o tym, co sądzą o zmianach prawnych wprowadzonych w 2019 r., pozytywnie oceniło możliwość wyliczenia składek ZUS w zależności od przychodu. Wypowiedziało się tak prawie 30% ankietowanych.

Ta zmiana zyskała najwięcej pozytywnych opinii w badaniu, mimo, że nie może z niej skorzystać każdy przedsiębiorca. Przysługuje ona tym, którzy:

  • nie przekroczyli przychodu 63 000 zł netto w skali roku,
  • w roku poprzednim prowadzili działalność przynajmniej 60 dni (jeśli była ona prowadzona tylko przez pewien czas, przelicza się go proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności).

Faktycznie więc, wielu przedsiębiorców nie może z niej skorzystać. Być może wszelkie zmiany mające na celu zmniejszenie obciążenia składkami ZUS spotykają się z pozytywnym odbiorem, gdyż ten obszar oceniany jest przez polskie mikrofirmy jako największe obciążenie. W Badaniu Polskiej Mikroprzedsiębiorczości inFakt na 1 018 respondentów, najwięcej, bo ponad 70%, wskazało na zbyt wysokie składki ZUS jako na największe obciążenie w prowadzeniu działalności.

Wynagrodzenie małżonka w kosztach – drugie najlepsze

Prawie 29% respondentów pozytywnie oceniło też możliwość uwzględnienia wynagrodzenia w kosztach prowadzenia działalności współmałżonka oraz małoletnich dzieci. Do końca 2018 r. nie było to możliwe.

Z tej możliwości skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy odpowiednio to udokumentują. Konkretnie – wykażą, że wynagrodzenie małżonka lub dzieci zostało wypłacone i otrzymane np. na podstawie umowy o pracę lub zlecenie. Sama wypłata natomiast zależy już od decyzji przedsiębiorcy – może być przelana na konto, albo przekazana do rąk własnych (warto w tej sytuacji mieć podpis odbioru środków w gotówce np. na liście płac).

Jakie jeszcze pozytywne zmiany?

Z wprowadzonych w 2019 r. zmian prawno-podatkowych, pozytywnie w naszym badaniu ocenione zostały jeszcze:

  • elektroniczna dokumentacja pracownicza, w tym akta osobowe (18%) – okres ich przechowywania może ulec skróceniu z 50 do 10 lat (w przypadku pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy od 1.1.1999 r. do 31.12.2018 r. włącznie, pod warunkiem dostarczenia ZUS OSW i ZUS RIA do ZUS),
  • jednorazowe rozliczenie straty poniżej 5 mln zł (14%) – opcja dostępna dla strat wygenerowanych od 2019 r., straty z lat poprzednich będą rozliczane na dotychczasowych warunkach,
  • zmiany w rozliczaniu kryptowalut (7%) – dla osób obracających nimi jest to rewolucyjna zmiana, gdyż wprowadza ona zasadę, iż od 2019 r. przedsiębiorcy nie mogą rozliczać transakcji związanych z kryptowalutami w działalności gospodarczej. Natomiast wielu przedsiębiorców ta zmiana prawna nie dotyczy.

Warto też zauważyć, że prawie co piąty ankietowany żadnej zmiany prawnej nie ocenił pozytywnie.

Rozliczanie samochodów – najgorzej oceniane

Najwięcej negatywnych ocen zebrały natomiast zmiany podatkowe dotyczące innych, niż dotychczas zasad rozliczania pojazdów w działalności gospodarczej. Takie oceny nie dziwią, jeśli wziąć pod uwagę, iż wydatki związane z pojazdami stanowią ważny element kosztów wielu działalności gospodarczych. A od 2019 r. większość podatników może rozliczyć 75% kosztów związanych z pojazdem – nie 100%, jak dotychczas. Jeszcze mniej, bo tylko 20%, mogą „wrzucić w koszty” przedsiębiorcy użytkujące swoje prywatne samochody w działalności gospodarczej bez wprowadzania ich do majątku firmy.

Wiele negatywnych opinii wzbudziły również zmiany dotyczące rozliczania leasingu pojazdów oraz zlikwidowanie kilometrówki.

Kontrowersje spowodowane zmianami w rozliczaniu pojazdów przysłoniły przedsiębiorcom pozytywną de facto nowość w tym obszarze, czyli zmianę limitu amortyzacji przy pojazdach osobowych z 20 000 euro do 150 000 zł. Co ciekawe, w badaniu ta zmiana została oceniona negatywnie przez aż 40% respondentów.

Wielu przedsiębiorców nie orientuje się w zmianach

Warto zauważyć, że aż 28% przedsiębiorców przyznało w badaniu, że nie zna żadnej z nowo wprowadzonych zmian prawno-podatkowych. Możliwe, że te osoby pozostawiają kwestie rozliczeń swoim księgowym, ale warto też samemu być na bieżąco i przygotować się na większe obciążenia finansowe – lub skorzystać z nowych ulg.

Wszystkie nasi eksperci na bieżąco opisują na Blogu dla Przedsiębiorców inFaktu, odpowiadają też na pytania pod artykułami. 🙂

 

Informacja o badaniu

Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2019 r. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interviews). W badaniu wzięło 674 przedsiębiorców z całej Polski, co stanowiło reprezentatywną próbę dla tej grupy badanych.