Rodzina w kosztach – czy to możliwe?


30 listopada 2018 4 min. czytania

Rodzina w kosztach – czy to możliwe? W wielu przypadkach tak, ale przedsiębiorcy często zastanawiali się nad tym, czy praca małżonka lub dziecka też może być ich kosztem w działalności gospodarczej. W tym opracowaniu powiem, jakie zmiany są planowane na 2019 r.

Obecnie obowiązujące przepisy

Jeśli chodzi o wyłączenia w zakresie księgowania do kosztów pracy rodziny, to są one zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT. Do końca 2018 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

 • wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci,
 • a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Oznacza to między innymi, że niezależnie od tego, czy z małżonkiem podpisana była umowa, czy też nie – nie było opcji rozliczenia kosztu pracy w działalności gospodarczej.

Zmiany 2019 r.

W projekcie ustawy dotyczącej uproszczeń dla przedsiębiorców, pojawił się zapis o tym, że w niektórych przypadkach praca małżonka będzie stanowiła koszt. Nowelizowany art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT określałby, że:
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.
Kosztem uzyskania przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z tytułu:

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • działalności wykonywanej osobiście dotyczącej działalności:
  • artystycznej,
  • literackiej,
  • naukowej,
  • trenerskiej,
  • oświatowej,
  • publicystycznej,
 • umowy zlecenie,
 • umowy o dzieło,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze,
 • praktyk absolwenckich,
 • zasiłku wypłaconego z:
  • stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • pracy nakładczej,
  • spółdzielczego stosunku pracy,

pod warunkiem, że wynagrodzenie z tego tytułu zostanie wypłacone.
Rodzina w kosztach - czy to możliwe_

Rodzina w kosztach – czy to możliwe?

W wielu przypadkach, tak. Dodatkowo prawdopodobnie od 2019 r. będziemy mieć zmiany w tym zakresie. Krótkie zestawienie przedstawiam poniżej.

Rodzina w kosztach
Rodzaj wydatku 2018 2019
Praca własna podatnika   NIE   NIE
Wartość pracy małżonka   NIE   NIE
Wypłacone wynagrodzenie małżonka (etat, zlecenie, dzieło)   NIE   TAK
Faktura od małżonka (B2B)   TAK   TAK
Wartość pracy małoletnich dzieci   NIE   NIE
Wypłacone wynagrodzenie małoletniego dziecka (etat, zlecenie, dzieło)   NIE   TAK
Wynagrodzenie dziewczyny/narzeczonej   TAK   TAK
Wynagrodzenie pełnoletniego dziecka   TAK   TAK
Wynagrodzenie taty/mamy/wujka/cioci   TAK   TAK
Składki płacone za członka rodziny   TAK   TAK

Przykład 1 – Pan Tomasz prowadzi działalność gospodarczą. Jego małżonka pomagała mu w kwestiach biurowych. Między małżonkami w 2018 r. była zawarta umowa zlecenie. Zgodnie obowiązującymi przepisami wypłata z tytułu umowy zlecenie nie stanowiła kosztu w działalności Pana Tomasza. Natomiast składki płacone od zlecenia stanowiły koszt w firmie.
Przykład 2 – Pan Tomasz prowadzi działalność gospodarczą. Jego małżonka pomagała mu w kwestiach biurowych. Między małżonkami w 2018 r. była zawarta umowa zlecenie. Jeśli przepis odnośnie zaliczania wynagrodzenia małżonka do kosztów będzie obowiązywał w 2019 r., to umowa zlecenie będzie kontynuowana w 2019 r., to Pan Tomasz będzie mógł w kosztach uwzględnić wypłacone żonie wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie i zapłacone składki ZUS.

Wnioski odnośnie zmian proponowanych na 2019 r.

Najprawdopodobniej od nowego roku:

 1. Przestanie istnieć różnica w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za pracę osoby małżonka i małoletnich dzieci i wynagrodzenia innych osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę.

 2. Wartość własnej pracy podatnika nadal nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodów przedsiębiorcy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu