Indeks inFakt: umiarkowany optymizm wśród polskich mikroprzedsiębiorców

Polskie mikrofirmy przejawiają optymizm związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale nie nadmierny – wynika z Badania Mikroprzedsiębiorczości inFakt przeprowadzonego wśród ponad 1000 przedsiębiorców. Najmniejsi przedsiębiorcy odczuwają satysfakcję z prowadzonego biznesu oraz pozytywnie oceniają swoją obecną i przyszłą sytuację finansową, ale działalność w Polsce prowadzi się ich zdaniem trudno. Dlaczego?

Czym jest Indeks inFakt?

Indeks inFakt to wskaźnik obrazujący nastroje wśród polskich mikroprzedsiębiorstw. Skonstruowany jest on na bazie odpowiedzi na cztery pytania dotyczące łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz poziomu satysfakcji mikroprzedsiębiorców z prowadzonej działalności. Indeks InFakt może przyjmować wartości od -100 do 100 pkt., przy czym -100 pkt. oznacza skrajny pesymizm, 0 pkt. równowagę optymizmu i pesymizmu, zaś 100 pkt. – skrajny optymizm.

W pierwszej edycji Badania Indeks wyniósł 3.2 pkt.

Wynik Indeksu obrazuje wysokie zadowolenie mikrofirm z prowadzonej działalności, dość wysokie – z obecnej i spodziewanej w 2018 kondycji finansowej, natomiast mocno w dół jego wartość ciągnie negatywna ocena łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. Czynniki wewnętrzne, które zależą od samego przedsiębiorcy, zostały ocenione pozytywnie, ale zewnętrzne – niezależne od niego – negatywnie.

Co utrudnia prowadzenie działalności?

Zapytani o największe obciążenia podczas prowadzenia działalności, najmniejsi przedsiębiorcy wskazali przede wszystkim na zbyt wysokie składki ZUS oraz podatki oraz zbyt często zmieniające się prawo. Wszystkie odpowiedzi dotyczyły więc uwarunkowań zewnętrznych.
Czynniki wewnętrzne, np. niepewność finansowa czy stres związany z prowadzeniem działalności znalazły się na kolejnych miejscach.

Najwieksze-Obciazenia-W-Prowadzeniu-Dzialalnosci-Badanie-Polskiej-Mikroprzedsiebiorczosci-inFakt

Nic więc dziwnego, że ułatwieniami ze strony państwa, których najbardziej oczekują mikro firmy, są niższe składki ZUS, niższe podatki, uproszenie przepisów o VAT oraz łatwiejszego załatwiania spraw przez ePUAP. Ta ostatnia kwestia była wymieniana przez niemal co czwartego przedsiębiorcę, który wziął udział w badaniu.

Natomiast 20% ankietowanych oczekuje od państwa likwidacji obowiązku JPK – wprowadzonego dla mikroprzedsiębiorców z początkiem 2018 roku.
Obowiązek ten jeszcze przed wprowadzeniem wzbudzał wiele negatywnych emocji wśród przedsiębiorców, szczególnie kwestia wysyłki JPK – o co pytaliśmy mikroprzedsiębiorców w innym badaniu. Z jego wynikami można zapoznać się tutaj.

– Częste zmiany w prawie, brak jednolitych interpretacji podatkowych i wysokie daniny na rzecz państwa sprawiają, że mikroprzedsiębiorcy oceniają prowadzenie biznesu w Polsce jako trudne – ocenia Wiktor Sarota, prezes inFakt.

Czy w Polsce łatwo prowadzić działalność gospodarczą?

Prawdopodobnie z powodu tych właśnie trudności, które utrudniają prowadzenie biznesu, większość przebadanych mikroprzedsiębiorców uważa, że działalność gospodarczą prowadzi się w Polsce trudno – przyznało to 55% ankietowanych (zsumowane odpowiedzi „trudno” i „bardzo trudno”). Tylko niecałe 15% uważa, że prowadzi się ją łatwo. Co więcej, w ocenie mikroprzedsiębiorców sytuacja w tym aspekcie prowadzenia działalności zbytnio nie zmienia się – znacznie więcej przedsiębiorców uważa, że w ostatnich latach warunki do prowadzenia działalności w Polsce się pogorszyły (49%), niż poprawiły (20%).

Czy-W-Polsce-Latwo-Prowadzic-Dzialalnosc-Badanie-Mikroprzedsiebiorczosci-Infakt

Kondycja finansowa oceniana pozytywnie

Inaczej mikroprzedsiębiorcy oceniają kondycję finansową swojej firmy. Ponad 40% spodziewa się, że w tym roku będzie ona lepsza, niż w poprzednim. Połowa mniej spodziewa się pogorszenia.
Oceny kondycji finansowej w ostatnim roku są nieco mniej pozytywne. 34% zadeklarowało, że sytuacja finansowa ich firmy poprawiła się w ostatnim roku, ale też ok. 1/3 – że się pogorszyła.

 

Spodziewana-Kondycja-Finansowa-Badanie-Polskiej-Mikroprzedsiebiorczosci-inFakt

Mikroprzedsiębiorcy zadowoleni

Ogólnie, polscy mikroprzedsiębiorcy są raczej zadowoleni z własnego biznesu. Większość (56%) deklaruje, że prowadzenie działalności daje im satysfakcję i tylko nieliczni (12%) twierdzą inaczej.
Gdyby mogli cofnąć czas, zdecydowaliby się na założenie działalności ponownie – zadeklarowało to prawie 60% ankietowanych. Tylko 18% nie powzięłoby ponownie takiego ruchu.

Czy-Prowadzenie-Biznesu-Daje-Ci-Satysfakcje-Badanie-Polskiej-Mikroprzedsiebiorczosci-Infakt

Indeks inFakt komentuje Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

Statystycznie sektor małych i średnich firm wytwarza prawie 70% PKB w naszym kraju. Większą z tego część tworzą mikroprzedsiębiorcy. Są to zaradni życiowo optymiści. Satysfakcja z własnej firmy przeważa u nich nad rosnącymi cały czas administracyjnymi utrudnieniami i kosztami prowadzenia działalności.

Indeks inFakt wychwytuje zarówno tę pozytywną postawę mikroprzedsiębiorców, jak i nieustające ich postulaty o niższe podatki i prostsze przepisy. Można by je potraktować jak zwykłe roszczenia grupy zawodowej, gdyby nie to, że mikroprzedsiębiorcy w sąsiednich krajach mają lepszą sytuację podatkową i prawną. W Wielkiej Brytanii mikroprzedsiębiorca w ciągu całego roku płaci ZUS-u tyle, ile w Polsce tylko w jednym miesiącu. Polscy „mikro” to wiedzą i widzą, dlatego od lat postulują redukcję podatku, jakim jest składka ZUS oraz innych ciężarów biurokratycznych i podatkowych.

Połowa mikroprzedsiębiorców w Indeksie inFakt odczuwa pogorszenie warunków prowadzenia swojej działalności. Nie jest to tylko opinia, ale ostrzeżenie dla władz. Mikroprzedsiębiorcy potrzebują zmiany i oddadzą swoje głosy temu, kto je wiarygodnie przedstawi.

Jak przeprowadziliśmy badanie

W celu pozyskania informacji do Indeksu, w dniach 15–28 marca 2018 r., przeprowadzono badanie ankietowe wśród polskich mikroprzedsiębiorców. Badanie, na zlecenie inFakt, zrealizowała agencja ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (Computer-assisted web interviewing) na reprezentatywnej grupie 1018 mikrofirm (osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki zatrudniające do 9 osób). Udzielając odpowiedzi na pytania będące komponentami Indeksu, respondenci w swoich ocenach posługiwali się skalą pięciostopniową. Poszczególnym wariantom odpowiedzi przypisane zostały odpowiednie wagi – waga 1,0 dla wariantu bardzo pozytywnego, waga 0,5 dla wariantu umiarkowanie pozytywnego, waga 0 dla wariantu neutralnego, waga -0,5 dla wariantu umiarkowanie negatywnego oraz waga -1,0 dla wariantu bardzo negatywnego). Dla pytań tych obliczano następnie statystyki bilansowe (salda).