Zeznania roczne cz.2 – pytania i odpowiedzi


30 marca 2018 4 min. czytania

Wiele osób ma obowiązek złożenia PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39. W ostatnim czasie przeprowadziłam webinar w tym zakresie. W tym artykule przedstawiam pytania, które pojawiły się podczas szkolenia wraz z odpowiedziami.

Zeznania na zasadach ogólnych – pytania i odpowiedzi

Kompendium przydatnych informacji nt. zeznań rocznych na zasadach ogólnych za 2017 znajduje się tutaj.
Jeżeli na początku roku byłem zatrudniony na umowę zlecenie, a w ciągu roku założyłem działalność i zmieniłem swój mój urząd skarbowy, to do którego urzędu należy składać zeznanie?
Urzędem właściwym do złożenia zeznania rocznego jest urząd pod który podatnik podlega na ostatni dzień roku podatkowego. Czyli zeznanie za 2017 rok składa się do urzędu właściwego na dzień 31 grudnia 2017.
Jeżeli rozliczenie za rok 2017 jest pierwszym pełnym rokiem trwania małżeństwa, a każde z małżonków ma jeszcze inny adres zameldowania i podlegają pod różne US, a chcą rozliczyć wspólnie to jedno z nich powinno powiadomić US o tym że chcą się rozliczyć razem? czy wystarczy się rozliczyć wspólnie i nie trzeba już nic zgłaszać?
Zgodnie z art. 45 ust. 1b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zeznanie roczne składa się do naczelnika US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Jeśli małżonkowie decydujący się na wspólne rozliczenie podatkowe, mają różne miejsca zamieszkania i podlegają pod różne urzędy skarbowe, to zeznanie roczne należy złożyć do US właściwego dla małżonka wpisanego na druku jako podatnik.
Przykład 1 – Pani Nowak podlega pod urząd skarbowy w Krakowie, natomiast Pan Nowak pod urząd w Tarnowie. Jeśli na wspólnym zeznaniu Pani Nowak zostanie wpisana jako podatnik, to PIT należy złożyć do US w Krakowie, natomiast jeśli Pan Nowak zostanie wpisany jako podatnik to PIT składa się do US w Tarnowie.
Jeżeli sprzedaję mieszkanie nabyte w drodze spadku, to mogę uwzględnić np. koszty notariusza przy sprzedaży?
Tak, wydatki na usługi notarialne mogą zostać uwzględnione w kosztach.
Jeżeli złoże PIT-39 i zapłacę podatek, ale w ciągu dwóch lat jednak zakupię kolejne to czy wówczas mogę złożyć korektę i odzyskać podatek, który zapłaciłem?
Tak, podatnik ma prawo skorygować zeznanie i odzyskać zapłacony podatek.
Podatnik uzyskał przychody z działalności gospodarczej, ze stosunku pracy i ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Jak powinno wyglądać rozliczenie roczne?
Przychody ze sprzedaży udziałów w spółce należy wykazać w PIT-38. Jeśli chodzi o kolejne formularze, to będą one zależne od formy opodatkowania działalności gospodarczej. Jeśli działalność opodatkowana jest:

  • na zasadach ogólnych, to należy złożyć PIT-36 i uwzględnić w nim przychody z działalności i umowy o pracę,
  • według podatku liniowego, to  z działalności składa się PIT-36L, a z umowy o pracę PIT-37
  • w sposób zryczałtowany, to  z działalności składa się PIT-28, a z umowy o pracę PIT-37,
  • na karcie podatkowej, to z działalności można złożyć PIT-16A, a z umowy o pracę PIT-37.

Należy pamiętać, że tutaj identyfikatorem podatkowym danej osoby jest NIP i należy go wpisać na każdym ze składanych zeznań.
pytajnik_02
Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania w PIT-39, jeżeli mamy  na nie kredyt?
Jak wskazano w wyjaśnieniu Ministerstwa Finansów, poniesione przez podatnika koszty związane z kredytem bankowym (prowizja związana z udzieleniem kredytu, koszty ubezpieczenia kredytu do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej, odsetki związane z tym kredytem, opłata związana z wcześniejszą spłatą kredytu), zaciągniętym na nabycie zbywanej nieruchomości, nie stanowią kosztów z odpłatnego zbycia nieruchomości, bowiem są to wydatki związane z pozyskaniem środków pieniężnych na nabycie nieruchomości. Wydatki związane z kredytem bankowym nie mogą być także potraktowane jako nakłady, poczynione w trakcie posiadania zbywanej nieruchomości, gdyż w żaden sposób nie wpływają na podwyższenie wartości samej nieruchomości.
Z powyższego wynika, że kosztów kredytu podatnik nie uwzględni. Jeśli chodzi o rozliczenie, to są dwa wyjścia. Jeśli podatnik będzie przeznaczał środki ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, to określa kwotę wydatkowaną i możliwe, że podatku do zapłaty nie będzie, ale należy złożyć PIT-39. Natomiast jeśli środki nie będą przeznaczone na cele mieszkaniowe, to wówczas wpisujemy kwotę przychodu, stawkę 19% i składamy PIT-39 oraz regulujemy podatek do US.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu