Często podatnicy zastanawiają się nad tym, jaki wpisać identyfikator podatkowy w PIT? W tym artykule przedstawiamy możliwości i ich zastosowanie.

Identyfikator podatkowy to jedna z danych którą należy wpisać w składanym przez podatnika zeznaniu rocznym

Identyfikator podatkowy w PIT

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, identyfikatorem podatkowym jest:

 1. numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 2. NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu:
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz innych podmiotów, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami,
  • osób fizycznych nieobjętych rejestrem PESEL, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami,
  • osób fizycznych objętych rejestrem PESEL prowadzących działalność gospodarczą,
  • osób fizycznych objętych rejestrem PESEL będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
  • płatników podatków,
  • płatników składek na ubezpieczenia społeczne,
  • płatników składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Identyfikator podatkowy w PIT

Praktyczne sytuacje

Przykład 1 – W trakcie 2017 byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę i w trakcie roku założyłam działalność gospodarczą opodatkowaną w sposób zryczałtowany. Jakie identyfikatory podatkowe wpisać w zeznaniach rocznych?

W momencie założenia działalności gospodarczej identyfikatorem podatkowym danej osoby staje NIP i ma on zastosowanie do zobowiązań podatkowych zarówno firmowych, jak i prywatnych. Oznacza to, że w opisanej sytuacji podatnik w PIT-28 i PIT-37 wpisuje NIP.

Przykład 2 – Od 2013 roku prowadziłam działalność gospodarczą opodatkowaną w sposób liniowy, która została zlikwidowana 25 sierpnia 2017 r. Jaki identyfikator podatkowy należy wpisać w zeznaniu rocznym?

Likwidacja działalności oznacza zmianę identyfikatora, jakim powinien posługiwać się podatnik, czyli z dniem zamknięcia działalności podatnik powinien posługiwać się PESEL-em.

W omawianym przypadku składany PIT dotyczy działalności gospodarczej, zatem należy wpisać na nim NIP.

Przykład 3 – Mam pracownika, który równocześnie prowadzi swoją działalność gospodarczą. Jaki identyfikator wpisać w jego PIT-11?

W tej sytuacji w PIT-11 powinien zostać wpisany jego NIP. Jeśli pracownik nie poda takich danych, to wówczas pracodawca nie ma takiej wiedzy i uzupełnia PESEL. Nie zmienia to jednak faktu, że w rozliczeniach rocznych z tytułu umowy o pracę i działalności pracownik powinien wpisać NIP.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu