Własna działalność na emeryturze? Zobacz, czy to się opłaca

W polskich realiach chęć dorobienia do emerytury nikogo nie dziwi, dlatego też wielu emerytów mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i pobierania świadczeń, decyduje się na dalsze prowadzenie własnej działalności. Z czym wiążę się osiąganie dochodów z tych dwóch źródeł? Jakie obowiązują cię składki?

Prowadzenie działalności gospodarczej na emeryturze jest całkowicie legalne i nie ma tu znaczenia, czy  mówimy o osobach, które osiągnęły wiek emerytalny (obecnie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn), czy też tych które przeszły na wcześniejszą emeryturę. 

Z jakich świadczeń jest zwolniony emeryt?

Pobierając świadczenie emerytalne jesteś zwolniony z większości opłat związanych z ubezpieczeniem społecznym. Nie podlegasz już obowiązkowi opłacania składek społecznych – emerytalnej, rentowej i wypadkowej. Możesz jednak dobrowolnie opłacać składki: emerytalną i rentową (w tej sytuacji obowiązkowa stanie się również składka na ubezpieczenie wypadkowe). Prowadząc firmę na emeryturze nie jest natomiast możliwe opłacanie składki chorobowej. Oznacza to zatem, że nie uzyskasz świadczeń gwarantowanych z tytułu tego ubezpieczenia np. w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą bądź w czasie sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Jakie świadczenia należy opłacać na emeryturze?

Obligatoryjnie płacisz tylko jedną składkę – ubezpieczenie zdrowotne, a i ta w przypadku niskich zarobków nie musi być opłacana. Sytuacja taka ma miejsce, jeżeli świadczenie emerytalne przedsiębiorcy nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2021 roku jest to 2800 zł brutto, w 2022 będzie 3010 zł brutto) oraz: dodatkowe przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub podatek opłacany jest w formie karty podatkowej.

Ile wynosi składka zdrowotna w tej sytuacji? Tak jak w przypadku każdego przedsiębiorcy, składka zdrowotna jest opłacana w wysokości 9% od dowolnej podstawy, jednak nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Trzeba pamiętać, że zmieni się to wraz z wprowadzeniem nowego Polskiego Ładu.

Czy istnieją jakieś limity zarobków dla emerytów?

Niemal każdy emeryt rozważający założenie bądź dalsze prowadzenie działalności po przyznaniu prawa do świadczeń emerytalnych, obawia się, czy dodatkowe zarobki nie wpłyną na zawieszenie lub ograniczenie emerytury.

Przechodząc na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego nie masz żadnych limitów. Możesz zatem prowadzić własną działalność i czerpać z niej nieograniczone niczym zyski. Mniej uprzywilejowani są natomiast przedsiębiorcy, którzy pobierają wcześniejszą emeryturę, świadczenia przedemerytalne lub rentę. W tej sytuacji w grę wchodzą konkretne limity, o których musisz pamiętać. Jeśli twój dochód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia, świadczenie emerytalne będzie zmniejszone. Przy przekroczeniu 130 proc. tej kwoty, emerytura nie będzie ci przysługiwać wcale.  

Jakie więc kwoty wchodzą grę w bieżącym roku? GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 roku wyniosło 5504,52 zł – to o ponad 177 zł miesięcznie mniej niż w poprzednim kwartale (5681,56 zł). W związku z tym we wrześniu, październiku i listopadzie 2021 roku spadną limity dla dorabiających emerytów

Od 1 września 2021 roku do 30 listopada 2021 roku kwota przychodu odpowiadająca: 

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2021 r. wynosi 3853,20 zł – przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury,
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2021 r. wynosi 7155,90 zł – przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty

Emerytura i firma – rozliczenie dochodów z działalności w zeznaniu rocznym PIT 

To, na jakim druku rozliczysz dochody z działalności, zależy od wybranej formy opodatkowania działalności. Do wyboru masz: zasady ogólne (podatek 17% lub 32% w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów), ryczałt ewidencjonowany lub podatek liniowy (19%). Jeśli wybierzesz zasady ogólne, to dochody z działalności gospodarczej rozliczasz łącznie z dochodami z tytułu emerytury w zeznaniu rocznym PIT-36. W przypadku liniowej formy opodatkowania, rozliczysz te przychody oddzielnie, za pomocą PIT-36L. Wybierając ryczałt ewidencjonowany rozliczysz się na PIT-28.

Kwestie podatkowo-księgowe potrafią wyprowadzić w pole nawet najtęższe głowy, najlepiej wytłumaczy ci je specjalista. Przed założeniem firmy warto zasięgnąć porady doradcy podatkowego lub, chcąc mieć stałe wsparcie, podpisać umowę z biurem księgowym, korzystając z inFaktu.