Podsumowanie zmian wprowadzonych w aplikacji inFakt w 2017 roku

Rok 2017 obfitował w rozwój aplikacji inFakt. Wprowadziliśmy dla Was kilka nowych funkcji i udogodnień. Staramy się rozwijać aplikację nie tylko pod względem technicznym wprowadzając nowe funkcjonalności ale także mając na uwadze to, jak ważna jest dla Was organizacja czasu i prostota komunikacji. Wiemy jak bardzo cenny jest dla Was czas i prostota obsługi, dlatego staramy się dostarczać Wam proste rozwiązania dla prowadzenia Waszego biznesu.

Faktury dla jednostek gmin i samorządów terytorialnych

W związku z centralizacją VAT od 1 stycznia 2017 roku każda faktura wystawiona dla gminy lub zakładu budżetowego powinna zawierać dane nabywcy i dane odbiorcy.

W aplikacji inFakt opcję tę możemy włączyć z poziomu zakładki Ustawienia. Następnie z prawego menu wybieramy sekcję Faktury → Ogólne → Ustawienia dotyczące Jednostek Samorządu Terytorialnego → Edytuj. W tym polu wskazujemy jakie dane mają być wyświetlone na naszej fakturze, czy mają to być dane wystawcy, czy też dane odbiorcy. Można włączyć obie opcje.

Po zaznaczeniu opcji „Wyświetlaj dane wystawcy” możemy dodatkowo uzupełnić „Dane jednostki organizacyjnej JST”, jeżeli to właśnie jednostka organizacyjna wystawia faktury z poziomu aplikacji inFakt. Wskazane zmiany należy następnie zapisać.

Faktura dla jednostki gminy i zakładu budżetowego – zmiany od 2017 roku!

Udostępnianie faktur swojemu Księgowemu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wprowadziliśmy możliwość udostępniania swoich faktur przychodowych swojemu księgowemu. Klienci Programu do Fakturowania oraz Programu do Księgowości mogą udostępnić dostęp do konta swojemu księgowemu.

Adres e-mail księgowego możemy dodać poprzez zakładkę Ustawienia -> Konto inFakt -> Dostęp Twojego księgowego -> edytuj. Wystarczy tutaj wpisać adres e-mial księgowego, a my wyślemy do niego zaproszenie. Księgowy otwierając zaproszenie zostanie poproszony o ustanowienie nowego hasła, dzięki któremu będzie mógł samodzielnie logować się na konto swojego klienta Dzięki takiemu rozwiązaniu klient nie musi martwić się o dane dostępowe do swojego konta.

Więcej informacji na temat pełnej integracji można znaleźć na naszej bazie wiedzy.

Nowość w aplikacji inFakt – udostępnij faktury swojemu Księgowemu!

Szybkie płatności Autopay dla faktur przychodowych oraz kosztowych w inFakt

W maju została wprowadzona możliwość dokonywania szybkich płatności dla faktur przychodowych i kosztowych. Opcja ta udostępniona została przy współpracy z serwisem Autopay.

Dla faktur przychodowych opcję tę można włączyć z poziomu detalu danej FV, wybierając z prawej strony opcję „Włącz szybką płatność”. Po włączeniu tej opcji, można wysłać fakturę e-mailem za pomocą opcji z prawego menu (opcja wysłania faktury możliwa jest również z poziomu detalu faktury). Do wiadomości e-mail zostanie wówczas dołączony link do szybkich płatności z Autopay.

Szybkie płatności dla faktur kosztowych dostępne są dla użytkowników Programu do Księgowości i Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego. Po wprowadzeniu danego kosztu z prawej strony widoczna jest opcja „Zapłać teraz z Autopay”. Po kliknięciu nastąpi przekierowanie na bramkę do płatności. Po wybraniu opcji płatności i zrealizowaniu przelewu oraz po odnotowaniu wpłaty, koszt zostanie automatycznie oznaczony jako zapłacony.

Udostępnianie faktur swoim kontrahentom

Opcja ta dostępna jest dla wszystkich faktur VAT. Po wystawieniu faktury można włączyć jej udostępnianie wybierając z prawej strony opcję „Włącz udostępnianie faktury”.  Po wybraniu tej opcji zostanie wygenerowany specjalny link do faktury, który można skopiować i przesłać w dowolny sposób kontrahentowi, np. za pomocą dowolnego komunikatora online. Kontrahent, który otrzyma taką fakturę może ją pobrać lub dokonać płatności za nią.

Udostępniony link widoczny będzie cały czas na podglądzie danej faktury. Podany link ważny jest tak długo jak termin płatności + 30 dni. Ważność linku można również wydłużyć o kolejne 30 dni z poziomu podglądu danej faktury.

Udostępniaj w szybki sposób faktury przychodowe swoim kontrahentom

podsumowanie zmian wprowadoznych w aplikacji infakt w 2017 roku

Odwrotne obciążenia w transakcjach krajowych

W sierpniu została wprowadzona funkcja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych dla faktur przychodowych i kosztowych.

Aby wystawić fakturę przychodową, należy przejść do zakładki Przychody -> Nowa faktura. Następnie należy uzupełnić wszystkie dane na fakturze, w pozycji stawka VAT wybrać z rozwijanej listy „oo”, a następnie zapisać fakturę.

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczyć fakturę kosztową objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia, wprowadzają koszt z zaznaczeniem opcji „oo” i wybraniem prawidłowej stawki VAT obowiązującej na dany towar/usługę w Polsce. Dzięki takiemu zapisowi transakcja zostanie prawidłowo ujęta w deklaracji VAT-7/7K.

Odwrotne obciążenie w aplikacji inFakt

Załączniki do faktur przychodowych

Do wystawionej faktury VAT możliwe jest dodawanie od teraz dowolnej liczby załączników. Podany plik musi mieć jednak format PDF, JPG lub PNG. Załączenie pliku możliwe jest po zapisaniu faktury z poziomu jej podglądu.

Wszystkie akcje dotyczące danej faktury widoczne są w Historii dokumentu, a załączone pliki do faktur przychodowych dostępne są również w sekcji Pliki.

Załączniki do faktur przychodowych

Faktoring – możliwość wcześniejszego finansowania faktur

Faktoring, czyli wcześniejsze finansowanie faktur to nowa usługa finansowa udostępniona przez inFakt przy współpracy z Finiatą. Aby rozpocząć korzystanie z wcześniejszego finansowania faktur przychodowych w inFakt, należy połączyć swoje konto inFakt z Finiatą. Konto możemy połączyć poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu na e-mail, a następnie wybór opcji „Sprawdź swój limit finansowania”. Po zaakceptowaniu regulaminów system przeniesie nas do serwisu Finiata. Po przejściu wszystkich kroków i uzupełnieniu danych przyznany nam zostanie limit kredytowy, z którego możemy korzystać wybierając faktury do wcześniejszego finansowania.

Jak otrzymać pieniądze nawet w kilka minut po wystawieniu faktury?

Przechowywanie dokumentów w chmurze księgowej inFakt

Dla Klientów Programu do Fakturowania i Planu Darmowego wprowadziliśmy możliwość przechowywania swoich dokumentów online za darmo przez 6 miesięcy. Aby włączyć opcję przechowywania plików należy w prawym górnym rogu ekranu kliknąć w małą ikonkę spinacza. Po przejściu na specjalnie przygotowaną stronę możemy uruchomić darmowy 6 miesięczny plan.

Drugą opcją jest możliwość przesyłania plików za pomocą wiadomości e-mail. Poprzez zdefiniowanie dedykowanego adresu e-mail oraz dodanie zatwierdzonego adresu e-mail możliwe jest automatyczne importowanie np. przelewów za ZUS – wystarczy adres e-mail swojego banku dodać do sekcji „Zatwierdzone adresy e-mail”.

Przechowuj swoje dokumenty online w chmurze księgowej

Opcja przesyłania plików została również udostępniona w aplikacji inFakt na Android. W najbliższym czasie planowane jest udostępnienie tej opcji w aplikacji inFakt iOS.

Przesyłaj swoje dokumenty do inFakt bezpośrednio za pomocą aplikacji mobilnej

Możliwość opłacania podatków PIT i VAT z poziomu aplikacji inFakt

W listopadzie wprowadzona została możliwość opłacania swoich podatków PIT i VAT bezpośrednio z aplikacji inFakt. Opcja ta dostępna jest dla użytkowników Programu do Księgowości i Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego. W celu opłacenia podatku należy przejść do zakładki Księgowość, a następnie wybrać odpowiednią zakładkę Podatek dochodowy lub Podatek VAT. Możliwość dokonania zapłaty dostępna jest z poziomu głównej tabeli, z detalu wybranej deklaracji VAT lub PIT lub z przeglądu księgowości.

Po poprawnym wykonaniu przelewu, na naszą skrzynkę e-mail otrzymamy wiadomość potwierdzająca przelew. Opłacone deklaracje zostaną automatycznie oznaczone jako zapłacone w aplikacji inFakt. Do opłaconej deklaracji zostanie automatycznie dołączone potwierdzenie zrealizowanej transakcji.

Opłacaj swoje podatki bezpośrednio z inFakt

Jednolity Plik Kontrolny

Pod koniec roku w aplikacji inFakt została wprowadzona możliwość generowania oraz wysyłki plików JPK_VAT. Rozwiązanie to dostępne jest w sekcji „Księgowość” -> „Jednolity Plik Kontrolny”.

Szczegółowe informacje na temat wysyłki JPK_VAT z poziomu aplikacji inFakt dostępne są na naszym blogu oraz bazie wiedzy.

Jednolity Plik Kontrolny w inFakt – pytania i odpowiedzi

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.