1 stycznia 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy w prawie podatkowym. Sprawdź, co się zmieniło i z czego warto skorzystać od tego roku.

Estoński CIT

Spółki, które płacą podatek CIT, mogą skorzystać z estońskiego CITu od 1 stycznia 2021 r. Estońskiego, bo taki wariant podatku obowiązuje w Estonii. Mówi on, że spółka, która wypracuje zysk, nie musi od razu płacić podatku od tego, co zarobiła. Będzie musiała go zapłacić dopiero w momencie, kiedy będzie chciała wypłacić ten zysk w formie dywidendy.

Warunki? Obrót spółki nie może przekraczać 100 mln złotych, wspólnikami muszą być wyłącznie osoby fizyczne i spółka musi współpracować co najmniej z 3 osobami, które nie są wspólnikami. Estoński CIT wybiera się na okres 4 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne 4 lata.

Więcej na temat estońskiego CITu.

Spółki komandytowe

To chyba najbardziej kontrowersyjna zmiana od 2021 roku. Spółki komandytowe zostały opodatkowane podatkiem CIT. W rezultacie może oznaczać to podwójne opodatkowanie. Komplementariusz będzie mógł go uniknąć poprzez odliczenie podatku od dywidendy o zapłacony wcześniej podatek CIT, ale komandytariusz już nie. Dla komandytariusza przewidziana jest wyłącznie możliwość zwolnienia z opodatkowania do kwoty 60 tys. zł.

Spółki komandytowe będą mogły nie stosować nowych przepisów przez 4 miesiące, do 30 kwietnia 2021 r. Jeśli zdecydują się na to rozwiązanie, nowe księgi rachunkowe muszą zostać otwarte z dniem 1 maja 2021 r.

Więcej o podatku CIT w spółkach komandytowych.

Slim VAT

Slim VAT to pakiet uproszczeń podatku VAT dla podatników. Zmiany te przynoszą realne korzyści w prowadzeniu działalności gospodarczej dla wielu przedsiębiorców.

 • przedłużenie możliwości odliczenia VAT dla przedsiębiorców rozliczających VAT miesięcznie – z 3 do 4 miesięcy. Przykładowo, kupując na fakturę nowy komputer w lutym, możemy odliczyć VAT w lutym, marcu, kwietniu, a teraz nawet w maju. U przedsiębiorców rozliczających VAT kwartalnie bez zmian – do 3 kwartałów.
 • podwyższenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 zł na 20 zł. Do tej wartości nie musimy ewidencjonować prezentu.
 • brak obowiązku potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus
 • spójne kursy walut dla podatku dochodowego i VAT wystawiając fakturę w innym terminie niż wykonanie usługi

To tylko niektóre z uproszczeń wynikających ze Slim VAT.
Więcej o Slim VAT.

9% podatku CIT

Zmianie uległ limit przychodów, który uprawnia do skorzystania z 9% stawki podatku CIT w spółkach. Do tej pory wynosił on 1,2 mln euro. Od 1 stycznia 2021 r. limit ten wynosi 2 mln euro.

Zniesienie ulgi abolicyjnej

Niekorzystna zmiana dla pracujących za granicą. Z dniem 1 stycznia 2021 r. zniesiona została ulga abolicyjna, która umożliwiała uniknięcie podwójnego opodatkowania. Teraz osoby pracujące w niektórych krajach zapłacą podatek najpierw w kraju, w którym pracowały, a następnie dodatkowo w Polsce.

Sprawdź, jakich krajów dotyczy zmiana. Więcej o zniesieniu ulgi abolicyjnej.

Ryczałt bardziej opłacalny?

Korzystne zmiany w zakresie rozliczania na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Stawki opodatkowania zostały obniżone i więcej zawodów może skorzystać z ryczałtu. Najważniejsze zmiany:

 • podwyższenie limitu na możliwość skorzystania z ryczałtu z 250 tys. euro na 2 mln euro
 • stawka ryczałtu dla wolnych zawodów ulega obniżeniu z 20% do 17%
 • rozszerza się definicja wolnego zawodu, m. in. o psychologa, fizjoterapeutę, adwokata, notariusza, radcę prawnego, architekta, inżyniera budownictwa, księgowego, doradcę podatkowego
 • nowa stawka 15% m. in. dla programistów

Za największą zmianę uważana jest możliwość opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu w działalności gospodarczej. Oznacza to długo oczekiwaną możliwość stosowania stawki 8,5% (do 100 tys. zł) i 12,5% (powyżej 100 tys. zł). Wcześniej możliwe było stosowanie tej stawki wyłącznie poza działalnością gospodarczą.

Włącz kalkulator podatkowy 2021 i wybierz najlepszą formę opodatkowania.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy sposób na gromadzenie oszczędności emerytalnych dla pracowników. Część wpłaca pracownik, część pracodawca i część państwo. Z dniem 1 stycznia 2021 r. PPK jest obowiązkowe dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają nawet jednego pracownika. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych na umowie o pracę, jak i tych na umowie zlecenie.

Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób mają możliwość niezakładania PPK, jednak tylko pod warunkiem, że zgodzą się na to wszyscy pracownicy. Jeśli choć jeden pracownik wyrazi chęć skorzystania z PPK, skorzystać muszą wszyscy. Jak wygląda wysokość wpłat podstawowych?

 • 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika płaci pracodawca
 • 2% wynagrodzenia brutto płaci pracownik (potrącane z wynagrodzenia netto)

Więcej o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu

Mąż i ojciec dwójki dzieci. W inFakcie odpowiadam za komunikację i produkcję treści wideo. Prywatnie współprowadzę rozrywkowy program Lekko Stronniczy.