Limity na jednoosobowej działalności gospodarczej, które warto znać

Joanna Grochala

Przy prowadzeniu działalności obowiązują różne limity i ograniczenia. O jakich wartościach musisz pamiętać, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą? Zebraliśmy je wszystkie. 

Sprzedaż lub zakupy za gotówkę – limit 15 tys zł. na transakcję

Jest to maksymalna wartość transakcji między firmami, która może być rozliczana gotówkowo. Istotne jest to, że jeśli cała płatność za transakcję na kwotę powyżej 15 000 zł została dokonana gotówką, to wydatek ten w całości nie stanowi kosztu naszej działalności.

box-icon

Ważne zmiany

Zgodnie z ustawą Polskiego Ładu od 1 stycznia 2023 r. limit transakcji gotówkowych zmniejszy się do 8 tys. zł

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych bez kasy fiskalnej – limit 20 tys. zł rocznie

Jest to kwota rocznego obrotu uprawniająca do ogólnego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jeśli pierwszą sprzedaż na rzecz osób fizycznych rozpoczynamy w trakcie roku, to limit ten jest proporcjonalny. Warto wspomnieć, że jeśli całość sprzedaży na rzecz osób fizycznych odbywa się przelewem, to limit nas nie obowiązuje.

box-icon

Ważne zmiany

Zgodnie z ustawą Polskiego Ładu od 1 stycznia 2023 r. limit sprzedaży na rzecz osób fizycznych zmniejszy bez ewidencjonowania ich za pomocą kasy fiskalnej  się do 15 tys. zł rocznie

Niższy podatek na pierwszym progu podatkowym – 120 tys. zł dochodu rocznie

Wartość ta jest granicą pierwszego progu na skali podatkowej przy wyliczaniu podatku dochodowego w roku 2022. W 2021 r. wynosiła ona 85 528 zł. 

Za dochody powyżej tego limitu będziemy zmuszeni płacić podatek w wysokości 32%.

box-icon

Ważne zmiany

Zgodnie z zapowiedzianą ustawą podatek na pierwszym progu skali podatkowej od 1 lipca 2022 r. ma wynosić 12%. W tej chwili, do czasu jej uchwalenia jest to 17%. Jeśli zmiany zostaną wprowadzone, wyrównanie za miesiące styczeń-czerwiec 2022 nastąpi w rozliczeniu rocznym PIT.

Samochód firmowy – 150 tys. zł dla samochodów osobowych, 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych 

Pierwsza wartość, czyli 150 tys. zł. stanowi górny limit dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w 2022 r. kosztów amortyzacji oraz rat leasingu, opłat z tytułu najmu samochodów osobowych innych niż elektryczne.

W przypadku samochodów elektrycznych limit jest wyższy i mówimy o 225 tys. zł.

Limit zwolnienia z VAT 200 tys. zł. rocznie

Kwota ta dotyczy rocznego obrotu (przychodów), dla których obowiązuje zwolnienie podmiotowe w VAT. Jeśli nie prowadzimy obrotu produktami i usługami, na które jest nałożony obowiązek rejestracji sprzedaży VAT, to do osiągnięcia tego limitu zgłoszenie do opłacania podatku VAT jest indywidualną decyzją podatnika.

Jednorazowa amortyzacja – czy jest możliwa powyżej 10 tys. zł?

Tak, limit w tym przypadku wynosi 230 tys. zł. Dotyczy on jednorazowej amortyzacji dla firm posiadających status małego podatnika i przedsiębiorców w pierwszym roku swojej działalności.

Dokonanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych możliwe jest dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Kwartalna płatność podatku zryczałtowanego – 918 820 zł

Jest to limit osiągniętych przychodów za rok 2021 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2022 r. 

Strata z roku poprzedniego do rozliczenia w 2022 r.

5 mln. zł to maksymalna wartość straty z roku poprzedniego, którą można jednorazowo rozliczyć w kolejnym roku podatkowym po wykazaniu straty. Obowiązuje od strat powstałych od 2019 r. Stratę powyżej tej kwoty jesteśmy zmuszeni rozliczyć w następnych latach. Mamy na to 5 lat.

Kim jest mały podatnik wg. ustawy VAT i jakie limity go obowiązują?

Status małego podatnika VAT przysługuje przedsiębiorcy, który w poprzednim roku podatkowym (2021) nie przekroczył 5 513 000 zł brutto wartości sprzedaży. Dzięki temu zyskuje on w 2022 r. status małego podatnika VAT, który może korzystać z rozliczeń metodą kasową oraz ma możliwość składania deklaracji kwartalnych w VAT. 

Odsetki – kiedy możemy ich nie płacić?

Nieregulowane na czas rachunki, zaliczki na podatek lub składki na ubezpieczenie generują odsetki. Ich wysokość jest opisana ustawowo. Co do zasady, nie musimy ich opłacać, jeśli nie przekroczą 8,70 zł. Jest to limit wartości odsetek od zaległości podatkowych, poniżej którego odsetki nie są należne do zapłaty.

Warunkiem zaprzestania naliczania odsetek jest uregulowanie należności podatkowej. Zegar odsetkowy zatrzymuje się w dniu dokonania przelewu. Jeśli tego dnia nasze odsetki nie przekraczają 8,70 zł, możemy spać spokojnie i nie płacić ich.

Czy można nie płacić zaliczek na podatek dochodowy?

Tak, w jednym określonym przypadku. Kwotą graniczną zaliczki podatkowej PIT, poniżej której przedsiębiorcy nie są zobowiązani do wpłaty zaliczki na podatek w ciągu roku jest 1000 zł.  Mówi o tym art. 44 ust. 15 i 16 ustawy o PIT. Nie znaczy to, że nie musimy tej zaliczki w ogóle płacić. Gdy zaliczka na podatek przekroczy ten limit, powinniśmy ją uregulować w całości.