e-Urząd Skarbowy. Czym jest i jak z niego korzystać?

Piotr Juszczyk

e-Urząd Skarbowy to kolejny krok w stronę automatyzacji komunikacji podatnika z urzędem skarbowym. Dzięki niemu coraz więcej spraw będzie można załatwić bez wychodzenia z domu. Jak ma działać e-Urząd Skarbowy? 

Czym jest e-Urząd Skarbowy?

e-Urząd Skarbowy nie jest nową jednostką czy też placówką w ramach istniejących struktur skarbówki. Jest to system teleinformatyczny umożliwiający komunikację podatnika z organami podatkowymi.

Ma on odpowiadać na potrzeby podatnika, który oczekuje szybkości i prostoty w załatwianiu spraw zamiast stania w kolejce i ciągnących się wymian dokumentów. Celem platformy jest także odciążenie urzędników z załatwiania spraw, które mogą być rozstrzygane automatycznie i w formie elektronicznej. Przykładem może być wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Dzięki temu podatnik może złożyć wniosek i automatycznie uzyskać takie zaświadczenie.

Co daje e-Urząd Skarbowy?

e-Urząd Skarbowy ma pozwalać na kompleksowe załatwianie spraw podatkowych, a zwłaszcza tych dotyczących VAT, PIT czy CIT. System teleinformatyczny zgodnie z ustawą ma służyć także do:

Jak korzystać z e-Urzędu Skarbowego?

Elektroniczny urząd jest dostępny dla wszystkich podatników poprzez platformę podatki.gov.pl. Każda osoba fizyczna ma w serwisie założone z urzędu konto, zatem system nie wymaga jego osobnego zakładania. Nie oznacza to jednocześnie obowiązku korzystania z serwisu. Wybór, czy podatnik zamierza korzystać z tego sposobu komunikacji z urzędem, zależy tylko od podatnika.

Aby rozpocząć korzystanie z systemu, podatnik powinien uwierzytelnić swoje konto, a następnie wyrazić zgodę na komunikację z urzędem poprzez e-Urząd Skarbowy. Należy jednak pamiętać, że po wyrażeniu zgody na otrzymywanie pism z organów podatkowych drogą elektroniczną, będzie to preferowana droga, którą podatnik będzie otrzymywał pisma z fiskusa.

Mowa tu nie tylko o odpowiedziach na pisma. Dla przykładu, elektroniczny urząd sam może wystąpić z pismem do podatnika tą drogą. Ponadto, do pism kierowanych drogą elektroniczną stosuje się te same zasady co do otrzymywania ich metodą tradycyjną. Zachowano także te same terminy na podjęcie przez podatnika czy urząd odpowiednich działań. Podatnik składając pismo przez e-Urząd otrzymuje UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), które jest oficjalnym potwierdzeniem dostarczenia przesłanych pism.