Ile dni wcześniej urząd skarbowy informuje o kontroli? Co, gdy przedsiębiorca jest nieobecny w dniu kontroli?

Urząd skarbowy może sprawdzić, czy przedsiębiorca wywiązuje się z obowiązków podatkowych. Po otrzymaniu wezwania o planowanej kontroli, właściciel firmy ma 7 dni, aby przygotować się do wizyty urzędników. Dzisiaj prezentujemy kilka porad, które pozwolą Wam zaoszczędzić wiele nerwów podczas kontroli.

7 dni na przygotowanie się do kontroli

Przed wizytą urzędników fiskusa, przedsiębiorca otrzymuje zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Zgodnie z artykułem 282b Ordynacji podatkowej, pracownicy urzędu skarbowego mogą pojawić się w firmie najwcześniej 7 dni po doręczeniu zawiadomienia. Przedsiębiorca ma więc tydzień na to, aby przygotować się na kontrolę. Jeżeli nie zostanie ona wszczęta do 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia, urząd skarbowy musi wyznaczyć nowy termin.

W zawiadomieniu znajduje się informacja o zakresie kontroli oraz okresie i rodzaju podatku, którego ma dotyczyć. Przedsiębiorca powinien więc przygotować wszystkie potrzebne dokumenty – np. księgi podatkowe, rejestry i ewidencje. Podczas ich przeglądania może jednak okazać się, że niektóre płatności zostały źle podliczone. Co w takiej sytuacji powinien zrobić przedsiębiorca?

Błędy w dokumentach można skorygować przed kontrolą

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, przedsiębiorca ma 7 dni na to, aby przygotować się do kontroli urzędników. Ten czas może wykorzystać na poprawienie błędów wykrytych w rozliczeniach. Aby tego dokonać, może np. skorygować posiadane faktury (kosztowe za pomocą not korygujących, a przychodowe za pomocą faktur korygujących), poprawić błędne zapisy w KPiR, skorygować deklaracje VAT, czy zeznanie roczne PIT, a zwłaszcza zapłacić zalegające podatki wraz z odsetkami.

Tego typu korekty należy sporządzić przed wizytą urzędników. Jeżeli właściciel firmy nie zdąży do tego czasu, lepiej, aby poczekał na protokół z kontroli, który będzie zawierał opis ustaleń dokonanych przez urzędników. Może się bowiem okazać, że dokumentów wymagających korekty jest znacznie więcej.

Dokumenty w językach obcych muszą zostać przetłumaczone

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą interesy z kontrahentami zza granicy często posiadają faktury bądź w umowy w języku obcym. Podczas kontroli urzędnik może poprosić o przedstawienie tłumaczeń takich dokumentów. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że urząd skarbowy akceptuje jedynie przekłady dokonane przez tłumacza przysięgłego. Koszt ich wykonania pokrywa przedsiębiorca.

Nieobecność podczas kontroli skarbowej

Przedsiębiorca, który nie może uczestniczyć w kontroli np. z powodu ważnego wyjazdu lub pobytu w szpitalu, może wyznaczyć swojego reprezentanta. Przed rozpoczęciem kontroli, właściciel firmy powinien złożyć w urzędzie skarbowym upoważnienie na piśmie. Zgodnie z artykułem 218a, paragrafem 2 Ordynacji podatkowej, reprezentant wskazany przez przedsiębiorcę jest uprawniony m.in. do:

  • odbioru zawiadomienia o planowanej kontroli podatkowej,
  • wyrażenia zgody na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,
  • złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wszystkich czynności kontrolnych.

Czy podczas kontroli można przedstawić dokumenty w wersji elektronicznej?

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z księgowości online zapewne zastanawiają się, czy w razie kontroli muszą drukować e-faktury lub Książkę Przychodów i Rozchodów. Zgodnie z art. 31 Rozporządzenia ministra finansów przedsiębiorca powinien do 20 dnia każdego miesiąca wydrukować wszystkie rozliczenia dokonane w elektronicznej Księdze Przychodów i Rozchodów. Urzędnicy mogą także poprosić o wydrukowanie faktur, rachunków i umów, które są związane z przedmiotem kontroli.

Macie jeszcze jakieś pytania dotyczące kontroli podatkowej? Piszcie w komentarzach!

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Dzwoń do księgowych inFaktu – pomogą Ci w razie kontroli
  • Czytaj praktyczny newsletter dla przedsiębiorców
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto!