Ryczałt jest jedną z 4 form opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest o tyle ciekawy, że mamy 8 stawek ryczałtu. Po dokładne informacje w tym zakresie zapraszam do wpisu.

 • Stawka ryczałtu może wynieść: 20%, 17%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5,%, 3%, 2% i zależna jest od tego, co sprzedajemy.
 • Podatek na ryczałcie liczymy od przychodu, pomniejszonego jedynie o składki społeczne i zdrowotną.
 • Koszty nie mają znaczenia przy ryczałcie, bo nie wpływają na podstawę opodatkowania.

8 stawek ryczałtu

Stawki ryczałtu w zależności od rodzaju wykonywanej działalności wynoszą:

 • 20% – wolne zawody, np. lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, tłumacze, nauczyciele-korepetytorzy,
 • 17% – świadczenie usług, np. pośrednictwa w sprzedaży samochodów osobowych, parkingowych, wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych, fotograficznych, pomocy społecznej,
 • 12,5% – najem prywatny powyżej 100.000 PLN (obowiązuje od 2018 r.),
 • 10% – sprzedaż ŚT,
 • 8,5% – najem, dzierżawa, działalność usługowa, w tym działalność gastronomiczna w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %
 • 5,5% – działalność wytwórcza, roboty budowlane lub w zakresie przewozów ładunków taborem  samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • 3% – działalność gastronomiczna, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • 2% – sprzedaż produktów rolnych.

Wyłączenia

Jeśli chodzi o ryczałt to nie jest to forma opodatkowania działalności, która jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców- jest szereg wykluczeń. Przepisy określają, że nie mogą jej wybrać m.in. przedsiębiorcy którzy prowadzą apteki, lombardy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, reklamowe, kulturalne i rozrywkowe.

Utrata prawa

Przedsiębiorca może stracić prawo do opodatkowania swoich przychodów w sposób zryczałtowany, gdy:

 1. wykonana chociaż jedną z czynności wyłączających opodatkowanie według ryczałtu,
 2. będzie świadczył usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które wykonywał w poprzednim lub obecnym roku podatkowym,
 3. przekroczy limit przychodów, który wynosi 250.000 euro przy rozliczeniach miesięcznych i 25.000 euro gdy podatnik rozlicza się kwartalnie.

Rezygnacja

Przedsiębiorca może zrezygnować z ryczałtu i zmienić go na inną formę opodatkowania działalności. Od 2019 r. można jej dokonać w terminie do:

 • 20. stycznia, gdy zmiana dotyczy karty podatkowej – gdy przedsiębiorca chce ją wybrać już z niej zrezygnować,
 • 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego – gdy zmiana dotyczy 3 pozostałych form opodatkowania.

Sposób wyliczania podatku

Ciekawym tematem jest też sposób wyliczania podatku. Dokładne informacje przedstawiłam tutaj.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

8 stawek ryczałtu

Pan Jan wynajmuje prywatnie mieszkanie i rozlicza się wg ryczałtu. W października 2018 r. osiągnął przychód w wysokości 80.000 zł. W listopadzie osiągnął przychód w wysokości 30.000 zł. Jaki zapłaci podatek za listopad?

Prawidłowo ! Błędnie

Zrezygnować z ryczałtu można tylko raz w roku, natomiast utrata prawa do ryczałtu może nastąpić w dowolnym momencie w roku.

Prawidłowo ! Błędnie

Podatek na ryczałcie liczymy od przychodu, pomniejszonego jedynie o składki.

Prawidłowo ! Błędnie

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu