Przedsiębiorca, który traci prawo do ryczałtu, musi przejść na zasady ogólne


21 stycznia 2018 2 min. czytania

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania działalności gospodarczej, która jest dostępna pod warunkiem spełnienia określonych przepisami wymogów. Jeżeli podatnik przestanie je spełniać, wówczas traci prawo do ryczałtu. Jakie kroki w związku z tym podatnik winien podjąć?

Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego

Podatnicy na warunkach określonych w ustawie mogą opodatkować swoje przychody z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jednak podatnik utraci prawo do opodatkowania w tej formie, gdy uzyska przychód z tytułu wykonania usługi, która wyłącza go opodatkowaniem ryczałtem.
Na utratę prawa do ryczałtu mogą mieć różne czynniki, tak jak np.:

  1. rozszerzenie dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej o przedmiot wyłączający z ryczałtu.
  2. świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy,
  3. przekroczenie limitu przychodów.

 

Utrata prawa do ryczałtu i co dalej?

W pierwszej kolejności należy ustalić co było powodem utraty prawa do ryczałtu. W przypadku gdy powodem jest rozszerzenie dotychczasowej działalności o przedmiot wyłączający z ryczałtu lub świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy, podatnik poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata warunków, jest zobowiązany opłacać podatek na zasadach ogólnych. Do dnia zaistnienia czynnika powodującego utratę prawa do ryczałtu podatnik rozliczy swoje przychody na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Natomiast od dni powodującego utratę do ryczałtu na zasadach ogólnych. W konsekwencji za dany rok podatkowy podatnik będzie zobowiązany do złożenia dwóch zeznań podatkowych tj. PIT-28 oraz PIT-36.
Przykład
Podatnik dotychczas korzystający z opodatkowania swoich przychodów ryczałtem ewidencjonowany, rozpoczął w dniu 2 sierpnia 2017 r. prowadzenie apteki. W związku z tym, że jest to działalność wykluczająca możliwość opodatkowania ryczałtem, podatnik od tego dnia jest zobowiązany rozliczać swoje przychody oraz koszty uzyskania przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych.
W sytuacji gdy w trakcie roku podatkowego przychód podatnika korzystającego z ryczałtu przekroczy 250000 euro, to jest on zobligowany do przejścia na zasady ogólne i musi do uczynić od początku następnego roku podatkowego, zgłaszając zmianę formy opodatkowania do dnia 20 stycznia. Jednak do końca roku w którym przekroczył limit, korzysta dalej z opodatkowania w formie ryczałtu. 
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu