Zasiłek chorobowy osoby prowadzącej działalność to pomoc finansowa, przysługująca ubezpieczonemu, który stał się (na skutek choroby) niezdolny do pracy. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy z problemami zdrowotnymi go otrzymają. Kiedy i komu przysługuje zasiłek chorobowy?

ABY OTRZYMAĆ ZASIŁEK CHOROBOWY TRZEBA OPŁACAĆ UBEZPIECZENIE CHOROBOWE


Rejestrując działalność gospodarczą w CEiDG każdy przedsiębiorca podlega także rejestracji w ZUS i od tej pory musi co miesiąc płacić składki ubezpieczeniowe. Jest to czynność obowiązkowa, z której nie da się zrezygnować poprzez np. wykupienie ubezpieczenia w innej firmie.

Inaczej wygląda sytuacja jeżeli chodzi o ubezpieczenie chorobowe, którego opłacanie jest warunkiem wypłaty zasiłku chorobowego. Do ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorca przystępuje na swój wyraźny wniosek. Jest ono bowiem dla niego dobrowolne.

Wygodne zakładanie firmy

Załóż firmę za darmo, bez wychodzenia z domu!

lub dowiedz się więcej

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO?


Do ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorca może przystąpić w każdym momencie prowadzenia działalności. Może to więc zrobić zarówno w dniu rozpoczęcia wykonywania tej działalności, jak i w późniejszym terminie (druk ZUS ZUA). Po przystąpieniu do ubezpieczenia chorobowego konieczne jest regularne opłacanie comiesięcznych składek, opóźnienia mogą skutkować pozbawieniem prawa do zasiłku chorobowego.

Mimo że przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego wiąże się z wyższymi miesięcznymi opłatami warto je rozważyć, posiadanie tego ubezpieczenia uprawnia bowiem do:

  • zasiłku chorobowego,

  • świadczenia rehabilitacyjnego,

  • zasiłku macierzyńskiego,

  • zasiłku opiekuńczego.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje:

  • od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,

  • od dnia wskazanego we wniosku o rezygnację z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,

  • z powodu nieopłacenia w terminie składki na ubezpieczenie należnej za pełny miesiąc tj. w przypadku: nieopłacenia składki w ogóle, opłacenia składki w niepełnej wysokości, opłacenia składki po terminie.

ZASIŁEK CHOROBOWY OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ – KIEDY MOŻLIWY?


Przedsiębiorca, który podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie, który wynosi przynajmniej 90 dni, zyskuje prawo do przyznania zasiłku chorobowego. Takie prawo zyskuje już od pierwszego dnia, w którym powstała niezdolność do pracy. Nie ma znaczenia tutaj liczba dni trwania choroby.

W związku z powyższym może dojść do wypłacenia zasiłku nawet wówczas, kiedy mamy do czynienia okresem krótkiego zwolnienia lekarskiego, czyli jeśli zostanie ono wystawione na przykład na 3 czy 5 dni. Aby zasiłek chorobowy został wypłacony konieczne jest dostarczenie do ZUS zaświadczenie lekarskiego potwierdzającego niezdolność do pracy w danym okresie.

ZASIŁEK CHOROBOWY BEZ PROBLEMÓW Z INFAKTEM


Wszelkie kwestie związane ze składkami ZUS w tym ze składką na ubezpieczenie chorobowe nie stanowią problemu dla użytkowników inFaktu. W aplikacji inFakt.pl znajduje się zakładka „Składki ZUS”.

Po kliknięciu w wybrany okres, wyświetlają się kwoty oraz numery kont, na które należy wpłacić składki za dany okres. W aplikacji bez problemu wygenerujesz w dowolnym formacie np. PDF wszelkie potwierdzenia wpłaty składek, mogą się one przydać przy składaniu wniosku o zasiłek chorobowy osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Jeśli nie masz firmy, nasi specjaliści założą ją za Ciebie. I to bez wychodzenia z domu! Księgowi inFaktu wyjaśniają Ci wszystko telefonicznie i e-mailowo, wypełniają formularze, a później składają je za Ciebie we właściwych urzędach.

Wraz z założeniem działalności gospodarczej zapewniamy obsługę księgową w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym. Można ją testować przez 60 dni za darmo, bez żadnych zobowiązań. W tym czasie istnieje możliwość rezygnacji – w dowolnym momencie.