Zarówno rozliczaniem jak i opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne zajmuje się płatnik składek ZUS. Spoczywa na nim także również obowiązek sporządzenia, przesłania i aktualizacji dokumentów zgłoszeniowych oraz rejestracyjnych.

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK ZUS?


Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą składając wniosek o rejestrację firmy na formularzu CEIDG-1 jednocześnie dokonują zgłoszenia albo zmiany zgłoszenia jako płatnik składek ZUS. Nie jest tu konieczne wypełnianie żadnych dodatkowych formularzy. Zgłoszenie do ZUS dokonywane jest bowiem automatycznie.

Konieczne jest jednak złożenie do ZUS formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA, na których określa się jakie konkretnie składki będą opłacane.

Podstawowymi obowiązkami płatnika składek ZUS jest dokonanie zgłoszenia osoby ubezpieczonej do ubezpieczeń społecznych, a w przypadku ustania tytułu ubezpieczeń - do wyrejestrowania na odpowiednich formularzach. 

O wszelkich zmianach, jakie nastąpiły w zgłoszeniu, płatnik składek ZUS jest zobowiązany zawiadomić właściwą jednostkę terytorialną ZUS w terminie 14 dni od:

  • zaistnienia zmian,

  • stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie,

  • otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.


Wygodne zakładanie firmy

Załóż firmę za darmo, bez wychodzenia z domu!

lub dowiedz się więcej

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

DO KIEDY PŁATNIK SKŁADEK ZUS MUSI JE OPŁACIĆ?


W myśl obowiązujących przepisów comiesięcznego rozliczania i opłacania należnych składek trzeba dokonać nie później niż do:

  • 10 dnia następnego miesiąca - dla osób opłacających składkę wyłącznie za siebie,

  • 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.

Płatnik składek ZUS opłaca je na wskazane rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w podziale na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy opłacają duży ZUS. Właściciele firm korzystających z preferencyjnych składek ZUS nie muszą opłacać Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Warto pamiętać, że przy wyrejestrowaniu pracownika, pracodawca ma obowiązek przekazania do ZUS wypełnionego formularza ZUS ZWUA. Jeśli jednak firma zostaje zamknięta, a przedsiębiorca wyrejestrowuje siebie jako płatnika składek ZUS, musi tego dokonać za pomocą formularza CEIDG-1.

NIE ZASTANAWIAJ SIĘ DŁUŻEJ – ZAŁÓŻ FIRMĘ Z INFAKTEM


Choć formalności związane z zakładaniem firmy są obecnie zdecydowanie mniejsze niż jeszcze kilka lat temu, to i tak wiele osób chcących wystartować z własną działalnością obawia się, że nie będzie w stanie ich dopełnić. Tak naprawdę nie trzeba jednak samemu siedzieć w przepisach i załatwiać nic w urzędach. Wystarczy po prostu zgłosić się do inFaktu.

Założenie firmy z inFaktem to jedynie kilka kroków:

  • zamówienie rozmowy z jednym z naszych fachowców,

  • rozmowa telefoniczna z księgową z inFakt,

  • przygotowanie przez nas wszelkich koniecznych dokumentów,

  • odebranie e-mailem przesłanych dokumentów oraz ich weryfikacja,

  • podpisanie dokumentów dostarczonych kurierem.

Następnie nasi księgowi składają odpowiednio wypełnione dokumenty w urzędzie. Takim oto sposobem można zostać przedsiębiorcą bez wychodzenia z domu. I to wszystko zupełnie za darmo!

Co więcej wraz z założeniem działalności zapewniamy obsługę księgową w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym, którą można testować przez 60 dni za darmo oraz bez żadnych zobowiązań.