Zwolnienie z podatku do 231 056 zł dla rodzin 4+. Przedsiębiorcy również skorzystają

Piotr Juszczyk

Zerowy podatek PIT dla rodzin wielodzietnych to jedno z rozwiązań Polskiego Ładu, które ma zachęcić rodziców do aktywności zawodowej, oferując im potężne ulgi. Kwota wolna od podatku może tu sięgnąć 231 056 zł. Jak z niego skorzystać?

Polski Ład niesie ze sobą wiele zmian. Jedna z nich wchodzi w zakresie opodatkowania dużych rodzin, które ustawodawca definiuje jako rodziny posiadające przynajmniej 4 dzieci.

Podstawowa kwota wolna od podatku

Na podstawie nowych przepisów (znowelizowanych przepisów o ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych), kwotą wolną od podatku dla ww. podatników jest dochód do 85528 zł osiągnięty w roku podatkowym ze stosunku pracy, pracy nakładczej, ale również umów zleceń i prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od formy opodatkowania.

Kwota wolna dostępna dla wszystkich form opodatkowania

Wartość ta będzie zatem kwotą wolną zarówno dla podatników na skali podatkowej jak i na liniówce czy nawet ryczałcie. Warto przypomnieć, że sama kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł obowiązuje tylko na skali podatkowej. Z rozwiązania tzw. zerowego PITu dla dużych rodzin będą mogli skorzystać natomiast wszyscy podatnicy. Warunkiem jest posiadanie conajmniej 4 dzieci.

Wyjątkiem jest tu jedynie karta podatkowa, w której wysokość podatku jest ustalana indywidualnie i niezmienna. Nie przysługują tu żadne formy zmniejszenia podstawy podatkowej. W przypadku podatnika na ryczałcie kwota wolna pomniejsza przychód, a nie dochód, tak jak w innych formach opodatkowania.

Rodzice na skali podatkowej zaoszczędzą jeszcze więcej

Co ważne z tego zwolnienia mogą skorzystać oboje rodzice. Czyli jeżeli mamy dwoje rodziców prowadzących działalność gospodarczą lub jedno z nich prowadzi taką działalność a druga pozostaje na umowie o prace, to łącznie będą oni zwolnieni od podatku z rocznego dochodu do 171 056 zł (podwójna kwota wolna).

Dodatkowo dochodzi do tego zwolnienie z opodatkowania przysługujące na skali podatkowej – czyli 30 tys. zł (dla obojga rodziców rozliczających się w skali to 60 tys. zł). Zatem łącznie tacy rodzice zwolnieni będą z opodatkowania dochodu aż do 231056 zł.

Pozostała po odliczeniu kwoty wolnej od dochodu (lub przychodu na ryczałcie) reszta jest opodatkowana zgodnie z zasadami formy opodatkowania, którą wybraliśmy na dany rok.

UoP / skala podatkowaJDG podatek liniowyJDG ryczałtRodzic samotnie wychowujący dziecko
UoP / skala podatkowa2 x (85 528 + 30 tys.) zł(2 x 85 528 zł) + 30 tys. zł(2 x 85 528 zł) + 30 tys. zł85 528 zł + 30 tys. zł
JDG podatek liniowy(2 x 85 528 zł) + 30 tys. zł2 x 85 528 zł2 x 85 528 zł85 528 zł
JDG ryczałt(2 x 85 528 zł) + 30 tys. zł2 x 85 528 zł2 x 85 528 zł85 528 zł
Kwota wolna od podatku dla rodziców +4 w różnych formach opodatkowania

Rodziny +4, czyli kto? Definicja ustawodawcy

Warunkiem, o którym mówimy jest posiadanie przynajmniej 4 dzieci. Co mamy na myśli, mówiąc dzieci? Ustawodawca również to zdefiniował. W ustawie znajdziemy informację, że są to:

  • dzieci małoletnie,
  • pełnoletnie które na podstawie decyzji otrzymują zasiłek lub rentę socjalną,
  • pełnoletnie uczące się w szkołach do ukończenia 25 roku życia

Dobra alternatywa dla 500+

Na pewno ulga +4 jest korzystna dla rodzin i budżetu. W mojej ocenie to zwolnienie jest zdecydowanie korzystniejsze niż 500+ z racji tego, że w tym przypadku aktywizujemy rodziców zawodowo. Dodatkowo rodzice z tego tytułu (prowadzenia działalności lub UoP) nie muszą płacić podatku w znacznej wartości.