Okres rozliczeń rocznych w pełni. Bardzo często podatnicy pytają o to, jaka jest zależność między ulgą na dziecko, a 500+. Czy jedno może wykluczać drugie? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Limit w 500+

Jak wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji, program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko miesięcznie:

  • przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  • jest zwolnione z opodatkowania,
  • nie stanowi dochodu rodziny.

Czy 500+ wpływa na prawo do ulgi na dziecko?

Nie, 500+ w żadnym stopniu nie wpływa na prawo do ulgi na dziecko. Można otrzymywać 500+ i mieć prawo do ulgi prorodzinnej, a może być też tak że rodzic nie otrzymuje 500+ a mimo to, ma prawo do ulgi na dzieci.
Warto pamiętać, że jedyną opcją uzyskania ulgi na dzieci jest złożenie zeznania podatkowego. Natomiast 500+ jest to kwota, o którą trzeba zawnioskować, ale jej wartość nie jest wpisywana do PIT.
Ulga na dziecko a 500+

Czy ulga na dziecko wpływa na 500+?

Ulga prorodzinna to odliczenie od podatku. Jeśli podatnicy nie mają takiej kwoty podatku, aby wykorzystać całą kwotę ulgi, to wówczas mogą skorzystać ze zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Zwrot jest limitowany składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podlegających odliczeniu (zdrowotna 7,75% a nie 9% podstawy wymiaru).
Przy obliczaniu kwoty dodatkowego zwrotu ulgi nie uwzględnia się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podatnik odliczył w zeznaniu PIT-28 (w zeznaniu tym wykazuje się przychody z działalności gospodarczej oraz z najmu opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym),  w zeznaniu PIT-36L,  zostały przez podatnika wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A.
Na ten zwrot należy uważać, gdyż nie jest obowiązkowy, a można przez niego stracić 500+. Zwrot z tytułu ulgi na dzieci jest wliczany do przychodu, który jest kluczowy przy świadczeniu na pierwsze dziecko.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu