Od kwietnia 2016 r. rodzice spełniający określone wymogi, mogą otrzymywać dodatkowe świadczenie – 500+. Warto zastanowić się nad tym, czy zamykając rok 2016 i składając zeznanie roczne należy te kwoty wykazać w PIT.

Najważniejsze kwestie dotyczące 500+ określone zostały w ustawie z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko miesięcznie, przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Ustawa oczywiście określa szereg warunków, jakie należy spełnić, aby je otrzymać. W tym artykule skupię się na kwestii tego, czy ten dochód należy wykazać w PIT.

Zwolnienie od podatku

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenie to jest zwolnione z podatku. Organy wypłacające te kwoty, nie wysyłają informacji o wypłaconych kwotach, nie są przesyłane także żadne PIT-y. Podatnik zazwyczaj na ich podstawie dokonuje rozliczenie. Zatem 500+ nie wykazujemy w składanym zeznaniu rocznym.

500+

Kwota wolna, próg podatkowy

Świadczenie to nie jest opodatkowane, zatem nie ma wpływu na wysokość kwoty wolnej od podatku podatnika. Środki te nie spowodują także przekroczenia progu podatkowego, gdyż nie są wliczane do dochodu.

500+ a rozliczenie

Podatnik ma możliwość rozliczyć się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Bowiem w art. 6 oraz art. 6a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma w tej kwestii żadnych wykluczeń.

500+ a ulga na dzieci

Podatnik pobierający świadczenie 500+ może skorzystać z ulgi na dzieci i zwrot z tytułu ulgi na dzieci. Ustawodawca nie wskazał, że te kwoty wykluczają możliwość skorzystania z tych przywilejów. Dokładniejsze informacje są w art. 27f ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu