Czy trener personalny musi mieć kasę fiskalną? Jakie formy opodatkowania są dostępne dla tego zawodu?


25 czerwca 2018 4 min. czytania

Trener personalny to dziś co raz popularniejsza forma nie tylko zarobkowania, ale to także pomysł na siebie. W niniejszym artykule opiszę jak opodatkować dochody gdy zdecydujemy się w tym zakresie prowadzić działalność gospodarczą. 

Trener personalny gdy zdecyduje się wykonywać swoje usługi w ramach działalności gospodarczej w pierwszej kolejności powinien złożyć odpowiedni wpis do CEIDG. We wpisie musimy wybrać między innymi formę opodatkowania. Czy chcemy być podatnikiem VAT, czy może skorzystać ze zwolnienia. Ponadto, musimy zgłosić się do ZUS.

Trener personalny a forma opodatkowania

Zaczniemy od tego jakim form opodatkowania nie może wybrać trener personalny. Działalność usługowa trenera nie może być opodatkowana na zasadzie karty podatkowej jak i również w formie ryczałtu. Reasumując, prowadząc działalność trenera personalnego nie możemy skorzystać z uproszczonych form opodatkowanie jakimi są karta podatkowa czy też ryczałt.
Trener personalny, który zdecyduje się na opodatkowanie swoich dochodów w ramach działalności gospodarczej może wybrać jako formę opodatkowania:

Przed podjęciem działalności gospodarczej należy dokonać analizy naszych dochodów. Na tej podstawie wybieramy odpowiednią formę opodatkowania. Polecam zapoznanie się z artykułem na temat, kiedy warto być na podatku liniowym.
Formę opodatkowania można wybrać tylko raz w roku, tj. do 20 stycznia danego roku.

Trener personalny a VAT

Kiedy zdecydujemy się na działalność gospodarczą to kolejnym krokiem jest ustalanie, czy chcemy być podatnikiem VAT. Jednak nie zawsze możemy skorzystać ze zwolnienia. W mojej opinii usługi trenera personalnego mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Zwolnienie podmiotowe polega na tym, że podatnika obowiązuje limit. Limit obecnie wynosi 200.000 zł. Jeśli trener nie przekroczy kwoty limiyu może korzystać ze zwolnienia z VAT. Po przekroczeniu limitu, od transakcji, która przekracza limit, podatnik jest już zobowiązany do naliczenia podatku VAT.
Przed podjęciem decyzji podatnik powinien przeanalizować czy np. będzie dokonywał dużych zakupów do działalności gospodarczej. Jeśli tak, to być może bardziej opłacalne będzie być podatnikiem VAT i mieć możliwość odliczenia VAT od tych zakupów. Jednak „kij ma dwa końce”, gdyż od świadczonych usług podatnik będzie musiał odprowadzać podatek VAT do US. Co za tym idzie, w cenę usługi będzie musiał wkalkulować podatek 23%. W konsekwencji cena usługi będzie wyższa, a przez to trener może być mniej atrakcyjny a rynku. Z drugiej strony trener może będzie mógł utrzymać cenę na takim samym poziomie jakby był zwolniony z VAT, właśnie poprzez dokonywane zakupy.

Trener personalny a kasa fiskalna

W obecnym stanie prawym, podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług trenera personalnego, może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej do limitu 20.000 zł w ciągu roku. Po przekroczeniu limitu jest zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej. Ministerstwo Finansów, co roku wydaje odpowiednie rozporządzenie w zakresie zwolnienia z kasy fiskalnej. W rozporządzeniu również wykazywane są przedmioty działalności gospodarczej, które od pierwszej sprzedaży są zobowiązani do jej ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej. Jednak tak jak napisałem wcześniej, obecnie trener personalny może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej do limitu.
Ważnym aspektem jest, że gdy podatniki zdecyduje się lub będzie już zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej, może skorzystać z ulgi na jej zakup. Z ulgi mogą skorzystać zarówno podatnicy VAT jak i podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT.

ZUS

W kwestii ZUS, to podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą, może skorzystać z ulgi na start. Ulga na start została wprowadzona 30 kwietnia 2018 r. tzw. konstytucją biznesu. Podatnik przez pierwsze 6 miesięcy może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek społecznych. Warto zapoznać się z artykułem jak liczyć owe 6 miesięcy. Po tym okresie podatnik może skorzystać z preferencyjnego ZUS czyli tzw. małego ZUS przez kolejne pełne 24 miesiące.

Trener personalny a działalność bez rejestracji

Na koniec dodam, że podatnik może również prowadzić działalność bez rejestracji. Przepisy w zakresie działaności bez rejestracji weszły w życie 30 kwietnia 2018 r. – Konstytucja Biznesu. Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest nieprzekroczenie miesięcznych przychodów stanowiących 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł. W związku z powyższym jeśli przychody nasze nie będą przekraczały miesięcznie 1050 zł, to możemy prowadzić działalność bez rejestracji.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu