Opodatkowanie czy zwolnienie z VAT


7 sierpnia 2017 2 min. czytania

Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien przeanalizować kwestię czy warto wybrać opodatkowanie czy zwolnienie z VAT.

Opodatkowanie czy zwolnienie z VAT

W przypadku gdy „nowy” przedsiębiorca nie dopełni jakichkolwiek formalności związanych z VAT podczas zakładania działalności, co do zasady korzysta z zwolnienia z VAT. Oczywiście z wyjątkiem podatników, którzy dokonują czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 m.in usługi doradcze czy prawnicze. Podmioty rozpoczynające działalność, którym przysługuje prawo do zwolnienia podmiotowego, powinni przeanalizować z ekonomicznego punktu widzenia, która sprzedaż jest korzystniejsza dla swojej firmy.
opodatkowanie czy zwolnienie z VAT
Najważniejszym kryterium  branym pod uwagę powinno być rodzaj odbiorców do których chcemy dedykować swoje usługi. Zwolnienie podmiotowe z VAT jest korzystne gdy świadczymy usługi na rzecz:

  • osób fizycznych które nie prowadzą działalności gospodarczej (klienci indywidualni)
  • podmiotów prowadzących działalności gospodarczej zwolnionych podmiotowo z VAT
  • podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnionych przedmiotowo z VAT

Korzystając z zwolnienia z VAT, przedsiębiorca nie dolicza VAT do sprzedawanych towarów i usług co powoduje, że sprzedawane produkty mają niższą cenę brutto. Natomiast kupujący, który nie rozlicza swojego podatku VAT wartość brutto traktuje jako koszt uzyskania przychodu. Czyli wydatek w pełnej wysokości będzie brany pod uwagę przy wyliczaniu podatku PIT.
Gdy kontrahentami podatnika są natomiast podmioty będące czynnymi podatnikami VAT, zazwyczaj są one zainteresowane cenami netto, natomiast naliczony VAT rozliczają względem swojego VAT należnego do US.  W tym przypadku kontrahent może nie być zainteresowany zakupem towarów i usług od podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego. Brak otrzymanej faktury sprzedaży, z określoną stawką podatku VAT nie daje im możliwości rozliczania tego podatku. Zwolnienie podmiotowe z VAT nie będzie korzystne w sytuacji gdy:

  • nabywcami są czynni podatnicy VAT
  • podatnik dokonuje sprzedaży towarów i usług z stawką niższą niż podstawowa, przez co w przypadku rezygnacji ze zwolnienia wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym
  • podatnik dokonuje dużych zakupów inwestycyjnych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu