Co powinien zawierać wniosek o zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej?


18 listopada 2017 2 min. czytania

Przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych, po przekroczeniu określonego limitu ma obowiązek zainstalować kasę fiskalną. Kupując pierwszą kasę fiskalną, podatnik ma prawo rozliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej. Jak powinna zostać rozliczona ulga na kasę fiskalną u podatnika zwolnionego z VAT?Ulga na kasę fiskalną u podatnika zwolnionego z VAT

Ulga na kasę fiskalną u podatnika zwolnionego z VAT

Zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy o VAT,w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Urząd dokonuje zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.
Dane jakie powinien zawierać wniosek o zwrot ulgi, zostały określone w art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie odliczeń, wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
 • dane adresowe,
 • numer identyfikacji podatkowej,
 • informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz nr rejestracji i nr boczny (w przypadku instalacji kasy w pojeździe),

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 • dane podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności;
 • informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
 • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Ustawa o VAT oraz akty wykonawcze dot. kas fiskalnych nie określają formy danego wniosku, dzięki czemu istnieje zupełna dowolność. Przedsiębiorcy mogą także skorzystać z gotowego wzoru określonego jako „VAT-ZK”

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu