Nazwa firmy. Jak ją wybrać? Co musi się w niej znaleźć?

Nazwa firmy to przede wszystkim imię i nazwisko przedsiębiorcy. Może mieć jednak drugą część, przy której wyborze istnieje większa swoboda. Jak wybrać nazwę firmy, aby jednocześnie spełnić wymogi formalne i nadać jej wartość marketingową?

Nazwa firmy. Podstawowe zasady

Przedsiębiorca musi podjąć decyzję o nazwie firmy już na etapie jej rejestracji, czyli wypełniania druku CEIDG-1. Kodeks cywilny wskazuje, że nazwą firmy osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności przedsiębiorca poda człony nazwiska. Przy imieniu i nazwisku mogą pojawić się dodatkowe słowa, ale nie muszą. Nazwa firmy może mieć dowolną długość i być zapisana w dowolnym języku.

Następnie wybrana nazwa przechodzi kontrolę, na skutek której może zostać zaakceptowana lub odrzucona. Odrzucenie nazwy może się zdarzyć, gdy wybrana nazwa:

  • nie zawiera imienia i nazwiska przedsiębiorcy,
  • zawiera elementy (np. logo, symbole), które nie występują w żadnym znanym alfabecie i zapisanie nazwy za pomocą klawiatury komputera będzie niemożliwe,
  • zawiera wyrazy wulgarne, obraźliwe itp.,
  • jest identyczna z nazwą już istniejącej firmy. Jest to traktowane jako wykroczenie przeciwko zasadom uczciwej konkurencji.

Firma może zatem nazywać się Maria Nowak. Systemy grzewcze Hotex. Ale także: Systemy grzewcze Hotex. Nowak Maria. Obie nazwy zawierają bowiem imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz znaki dostępne na polskiej klawiaturze. Ponadto nazwa nie jest wulgarna oraz można założyć, że jest niepowtarzalna.

Czy firma może mieć dwie nazwy?

Wypełniając wniosek rejestracyjny przedsiębiorca już podaje dwie nazwy firmy. Są to nazwa pełna (w przykładzie powyżej będzie to Maria Nowak, Usługi grzewcze Hotex) oraz nazwę skróconą (np. Hotex lub Usługi grzewcze Hotex).

Pełna nazwa niezbędna jest do kontaktu z urzędem skarbowym. Dla niego nazwa firmy to zawsze imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz wybrana kontynuacja. W kontaktach z urzędami przedsiębiorcy często mylnie posługują się wyłącznie tzw. nazwą dodaną, np. Usługi grzewcze Hotex lub Hotex, co stanowi błąd formalny. 

Skrócona nazwa firmy nie może mieć więcej niż 31 znaków i jest używana dla potrzeb ZUSu. Przedsiębiorca posługuje się nią składając dokumenty zgłoszeniowe ZUS ZUA lub ZZA bądź deklarację DRA. Nazwa ta przydaje się także w celach marketingowych. Można posługiwać się nią na szyldach czy wizytówkach oraz rozpowszechniać ją wśród klientów.

Nazwa skrócona firmy służy też do wypełniania formularza zgłoszeniowego do VAT dla spółek. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych obowiązkowe jest posługiwanie się imieniem i nazwiskiem.

Nazwa firmy. Dodatkowe przepisy

Niektóre nazwy firm są całkowicie niedozwolone, co wynika z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nazwy firm nie mogą być powtarzalne albo łudząco podobne do innych. Nawet jeśli przedsiębiorca chce wykorzystać wyłącznie swoje nazwisko, ale ktoś już zarejestrował markę pod tym samą nazwą, działa zasada kto pierwszy ten lepszy. To, czy ktoś inny korzysta z tej samej nazwy, można sprawdzić w wyszukiwarce Urzędu Patentowego.

Niektóre nazwy są natomiast dozwolone tylko, jeśli firma spełnia określone warunki. Bez uzasadnienia nie można stosować np. nazw zawierających przedrostki i przyrostki: -bio, -organic, -eko, -kasa czy -bank.

Nazwa firmy jako narzędzie marketingowe

Nazwa firmy jest też narzędziem marketingowym. Warto, by była łatwa do zapamiętania, chwytliwa i prosta do wymówienia. To także wartościowe, gdy nazwa firmy kojarzy się z zakresem prowadzonej działalności. Jeśli przedsiębiorca rozważa wkroczenie na zagraniczne rynki, warto sprawdzić, czy nazwa firmy nie budzi negatywnych skojarzeń w językach obcych.

Dodatkowo, przed zarejestrowaniem firmy warto sprawdzić, czy wolna jest domena internetowa powiązana z nazwą, przez którą przedsiębiorca chce promować swoje usługi. Wystarczy wejść na stronę dowolnej firmy hostingowej i na stronie zakupu domeny wpisać wybraną nazwę.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu