Czy nazwa firmy musi zawierać imię i nazwisko właściciela? Jak zmienić nazwę firmy?

Dla każdej firmy jej nazwa ma niezwykle istotne znacznie. Pojawia się bowiem na fakturach lub rachunkach. Należy zadbać, by przyciągała uwagę i była łatwa do zapamiętania, co może mieć wpływ na rozwój firmy. Decyzję o tym, jak będzie brzmiała trzeba podjąć już na etapie rejestracji działalności. Podpowiadamy na czym skupić się wybierając nazwę własnej firmy.

Firma to imię i nazwisko

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego „firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko ”. To jedyny konieczny element nazwy. Inne elementy można w niej umieścić, ale ich brak nie powoduje żadnych konsekwencji. Nazwę podaje się we wniosku CEIDG-1 podczas zakładania firmy. Tym samym zostanie ona skontrolowana przez urzędnika, który może ją odrzucić. Stanie się tak kiedy:

  • nie znajdzie się w niej zarówno imię, jak i nazwisko przedsiębiorcy,
  • będzie zawierała znaki graficzne, np. logo, rysunki lub symbole (niespotykane w żadnym alfabecie),
  • będzie obraźliwa bądź wulgarna.

Nie jest istotne w jakiej kolejności imię i nazwisko są umieszczone w nazwie – zapisu na jaki przedsiębiorca zdecyduje się przy wypełnianiu CEIDG-1 trzeba się jednak trzymać później na fakturach oraz w sporządzanej dokumentacji. Jeśli w nazwie pojawią się dodatkowe znaki lub słowa, miejsce ich umieszczenia (przed, w środku, po imieniu i nazwisku) nie ma znaczenia. Teoretycznie dodatkowe elementy mogą mieć dowolną długość i treść, a także mogą być zapisane w dowolnym języku.

W praktyce jednak można się spodziewać odmowy przyjęcia takiej nazwy przez urzędnika. Przede wszystkim w momencie, kiedy nie będzie dało się jej wpisać z polskiej klawiatury lub której system nie zaakceptuje z powodów technicznych.

Nazwa może być identyczna jak używana przez innego przedsiębiorcę jednak tylko w odniesieniu do imienia i nazwiska. Co za tym idzie dwie firmy mogą mieć nazwę „Adam Kowalski”, ale nie powinny już mieć np. „Adam Kowalski Unique Service”. Przedsiębiorca, który jak drugi zarejestrował działalność pod takim szyldem narusza prawa tego, który zrobił to wcześniej. Rozpatrywane jest to jako nieuczciwa konkurencja.

Nazwa nie powinna utrudniać formalności

Wybierając nazwę dla firmy trzeba przede wszystkim pamiętać, że pojawi się ona na fakturach. Mając to na uwadze warto zdecydować się na taką, która:

  • kojarzy się z prowadzoną działalnością (kiedy firma działa w pewnej określonej branży),
  • jest ogólna (jeśli firma działa w wielu branżach),
  • jest łatwa do wypowiedzenia i zapisania (to ułatwienie w przypadku podawanie danych firmowych w urzędach, w sklepach czy na stacjach benzynowych).

Co więcej nazwa firmy powinna wywoływać pozytywne skojarzenia. Dzięki temu klient podchodzi do świadczonych przez przedsiębiorcę usług z większym zaufaniem. Gdy nazwa jest zbyt frywolna lub odbierana negatywnie, klienci będą omijać firmę szerokim łukiem.

Przedsiębiorca może zmienić nazwę swojej firmy

W trakcie prowadzenia działalności nazwę firmy można zmienić – nowa jednak wciąż musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy. Całej operacji dokonuje się również za pomocą formularza CEIDG-1. Zgłoszenie zmiany nazwy (tak jak każdej innej zmiany wpisu do CEIDG) trzeba dokonać w terminie siedmiu dni od daty, w której ona zaszła. Tym samym nowej nazwy można używać nawet przed aktualizacją wpisu do CEIDG chociaż może okazać się to kłopotliwe w kontaktach z klientami.

W przypadku zmiany nazwy, faktury i inne dokumenty wystawione do dnia zmiany zawierające starą nazwę pozostają ważne i nie trzeba ich korygować. Tym samym nie ma również konieczności zawierania aneksów do umów zawartych z kontrahentami. Wystarczy tylko dostarczenie informacji o zaistnieniu takiej sytuacji. Zmianie mogą ulec bowiem tylko elementy nieobowiązkowe (dodatkowe znaki lub słowa). Nie zalicza się do nich imienia i nazwiska przedsiębiorcy, które jest elementem koniecznym.

Może jednak się zdarzyć, że zmianie ulega imię i (lub) nazwisko przedsiębiorcy (np. w wyniku małżeństwa), adres, zakres prowadzonej działalności bądź jej forma. W tych przypadkach aneks do umowy może okazać się konieczny.