Dobrowolne składki ZUS dla przedsiębiorców


9 maja 2019 3 min. czytania

W toku wielu zmian, jakie są ostatnio proponowane pojawił się pomysł aby składki przedsiębiorców były dobrowolne. Jak by to mogło wyglądać? Które składki byłyby dobrowolne? Dokładne informacje zamieszczam we wpisie.

Wiemy, jak wygląda projekt ustawy zmieniającej. Nie jest on obszerny, bo zawiera dosłownie 2 artykuły. Póki co nie trafił jeszcze do sejmu. Natomiast zastanówmy się nad tym, jak by to wyglądało gdyby został wprowadzony.

Obecne ulgi i zwolnienia ze składek

Przedsiębiorca, który zakłada działalność gospodarczą może już teraz korzystać z szeregu ulg w opłacaniu składek ZUS. Mam tutaj na myśli:

Kwoty składek na 2019 r. można sprawdzić tutaj.
Dobrowolne składki ZUS dla przedsiębiorców

Nowy pomysł – dobrowolność składek ZUS

Projekt ustawy zmieniającej określa, że składka:

 • emerytalna i rentowa przestanie być obowiązkowa dla przedsiębiorcy i stanie się dobrowolna,
 • wypadkowa była i pozostanie obowiązkową,
 • chorobowa, która dotychczas dobrowolna stanie się składką obowiązkową dla przedsiębiorcy.

Powyższe uregulowania obowiązywałyby także dla osób współpracujących.
Co nowy pomysł oznacza? Przedsiębiorca nie zbierałby kapitału na przyszłą rentę, czy emeryturę, ale miałby zapewnione (po okresie wyczekiwania – 30 dni, bo składka chorobowa byłaby obowiązkowa) świadczenia takie, jak zasiłek chorobowy, czy macierzyński. Przedsiębiorca, który podniósłby podstawę opłacania składek do maksimum, wpłacałby do ZUS znacznie mniej, a świadczenia chorobowe byłyby wysokie.

Co rozumieć pod pojęciem osoby prowadzącej działalność?

Ustawa zmieniająca mówi o zmianach dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje, że za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

 1. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem przedsiębiorców korzystających z ulgi na start,
 2. twórcę i artystę,
 3. osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
  • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 5. osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu