15 częstych pytań o działalność bez rejestracji


21 sierpnia 2018 4 min. czytania

Pod wpisami o działalności bez rejestracji pojawiło się i nadal pojawia się wiele komentarzy. Stały się one dla mnie inspiracji do napisania tego artykułu. Zatem zapraszam do wpisu – 15 częstych pytań o działalność bez rejestracji.

15 częstych pytań o działalność bez rejestracji

 1. Jak założyć działalność bez rejestracji? – Działalności bez rejestracji nie da się założyć, jej prowadzenie się rozpoczyna bez jakiegokolwiek zawiadamiania urzędu, czy też ZUS. Osoba wykonująca działalność bez rejestracji dokonuje sprzedaży towaru lub usługi i od tego momentu liczy limit przychodów.
 2. Czy działalność bez rejestracji można łączyć z innymi przychodami? – Tak, np. z umową o pracę, zleceniem, czy wykonywanie dzieła. Natomiast nie można łączyć działalności bez rejestracji z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Czy koszty wysyłki są wliczane do limitu przychodów z działalności bez rejestracji? – Jeśli sprzedawca zleca wysyłkę towaru, zamawia ją, to wówczas koszty wysyłki są wliczane do przychodu. W sytuacji, gdy nabywca zamawia przesyłkę lub osobiście ją odbiera dla sprzedawcy te koszty nie stanowią przychodu.
 4. Czy małżonkowie mogą wspólnie wykonywać działalność bez rejestracji? Nie istnieje coś takiego, jak wspólne wykonywanie działalności bez rejestracji i limit liczony sumarycznie. Każdy z małżonków może na własną rękę wykonywać działalność bez rejestracji, ale limit nigdy nie jest liczony wspólnie, jest on odrębny dla każdego z nich.
 5. Dla kogo można świadczyć usługi w ramach działalności bez rejestracji? – Bardzo ciekawe pytanie o to, zadał Pan Łukasz. Ustawodawca nie określił żadnych wykluczeń, zatem można dokonywać sprzedaży dla osób prywatnych nieprowadzących działalności, a także na rzecz przedsiębiorców np. osób prawnych. W przypadku firm warto pamiętać o tym, że będą chcieli rozliczyć te wydatki w kosztach, zatem należy je odpowiednio udokumentować.
 6. W jakiej formie przyjmować zapłaty za sprzedaż w ramach działalności bez rejestracji? – Nie ma odgórnych ustaleń w tym zakresie, więc można przyjmować zapłatę zarówno w gotówce, jak i wpłaty na konto.
 7. Jakimi danymi posługiwać się wykonując działalność bez rejestracji? – Przede wszystkim należy posługiwać się swoim imieniem i nazwiskiem, gdyż te dane nas identyfikują. Działalność bez rejestracji, to taka trochę namiastka działalności gospodarczej zatem można dodać do danych osobowych też dodatkowe człony np. Filmowanie Adam Nowak.
 8. Czy mogę się reklamować wykonując działalność bez rejestracji? – Tak, można reklamować się na banerach, w sieci.
 9. Jakie dane wpisać na fakturze wystawianej w ramach działalności nieewidencjonowanej? – Przede wszystkim na fakturze powinny znaleźć się dane osobowe sprzedawcy i nabywcy, czyli ich imiona i nazwiska oraz adresy. Ponadto dokument powinien zawierać:
  • datę wystawienia,
  • kolejny numer,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi,
  • kwotę należności ogółem.
 10. Czy mogę ująć w kosztach usługi wykonywane przez osobę w ramach działalności bez rejestracji? – Tak.
 11. Co zrobić po przekroczeniu limitu przychodów? – Po przekroczeniu limitu należy w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie dokonać wpisu do CEIDG, czyli zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą. Nie można natomiast założyć spółki zoo, o co często miałam pytania.
 12. Czy mogę traktować działalność bez rejestracji jako główne źródło utrzymania? – Zamysłem działalności bez rejestracji, ze względu na niski limit przychodów jest raczej dorabianie sobie, ale jeśli dana osoba nie ma żadnego innego źródła przychodu, to działalność bez rejestracji może być jej głównym źródłem utrzymania.
 13. Czy mogę klientom dawać rabaty wykonując działalność bez rejestracji? – Tak.
 14. Jak liczyć przychód, gdy klient otrzymał rabat? – Przychodem liczonym do limitu będzie kwota pomniejszona o rabat, czy upust.
 15. Czy mogę prowadzić spółkę w ramach działalności bez rejestracji? – Nie, żadnej spółki nawet cywilnej nie można w ten sposób prowadzić.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu